Aklimatyzacja cz. 4

Takie widoczne różnice objawiają się nie tylko w przebiegu całej wegetacji, lecz także i w barwie kwiatów, kształcie liści i t. d Słowem, rośliny w potomstwie swym mogą się znacznie odmieniać, przez co charakteryczniejszym z pomiędzy nich, dajemy nazwy odmian.

Przez dobór nasion i dalszą ich uprawę ustalają się stopniowo przymioty owych nowych osobników, które powoli przyzwyczajają się do klimatu nowej ojczyzny. W ten sposób rozpowszechniła się uprawa jęczmienia w północnej Szwecji, gdzie zboża tego dawniej wcale nie znano. Mamy odmiany pszenicy, rozwijające się prawidłowo i dające piękne plony, gdy inne, w tych samych warunkach gleby i klimatu, prawie doszczętnie wymarzają. Aklimatyzacja nowych roślin, bez względu na ich pożytek, wchodzi właściwie w zakres działalności ogrodów botanicznych, które przeprowadzają odnośne badania, praktyka rolnicza nie może tym się zajmować; rolnikowi zależy przede wszystkim na wytworzeniu pożytecznych odmian, wyróżniających się pewnymi zaletami, a których uprawa korzyść mu przyniesie i opłaci się.