Bakterie jako szkodniki roślin uprawnych cz. 12

W celu jednak całkowitego wytępienia organizmów, wywołujących tego rodzaju chorobę, należy pole, na którym marchew była uprawiana, użyć pod inne płody, jak strączkowe, zboża, lub też pozostawić przez pewien czas ugorem.

Bacillus carotoyorus występuje również na rzepie, białych burakach, rzodkwi i innych, ze względu jednak, że przejawy powodowanych stanów patologicznych nie różnią się prawie wcale od tych, jakie opisałem dla marchwi, zatrzymywać się nad niemi nie będę, zaznaczę tylko, że środki zapobiegawcze, zalecano w tym względzie przy marchwi i tu skuteczne zastosowanie mieć będą.

Wymienione dotąd odmiany bakterii, pasożytujących na okopowych, bynajmniej nie wyczerpują przedmiotu; poza opisanymi jest jeszcze cały ich szereg np. „pseudomonas campestris”, powodując czernienie naczyń kapusty, a następnie gnicie takowej, „pseudomonas destructans” wywołujący gnicie brukwi, „elostrydium butyricum”, pasożytujący na cebuli i wiele, wiele innych, lecz powodowane przez nie choroby zbyt mało są jeszcze zbadane tak pod względem opisanym, jak też i ze stanowiska terapii, by wdawać się w opisywanie szczegółów; pomijam je więc, przechodząc z kolei do roślin motylkowych.