Bakterie jako szkodniki roślin uprawnych cz. 14

Prócz przytoczonej choroby fasoli notatki phytopatologiczne wspominają jeszcze o czernieniu naczyń łubinu, chorobie podobnej w swych przejawach do gummosis buraków, a wywołanej przez tzw. bac elegans. Lecz jest to dopiero przypuszczenie, które dla stwierdzenia wymaga ściślejszych i obfitych studiów, dlatego też poprzestaje tu tylko na wzmiance.

Roślinami, najmniej podatnymi do opanowania przez bakterie chorobotwórcze, o ile wnosić można z dotychczasowych studiów, są rośliny kioskowe; dotąd znanym jest tu dokładniej zaledwie jeden rodzaj choroby osnutej na tle bakteriologicznym, jest nim mianowicie chorobliwe czerwienienie ziaren pszenicy. Dawno zauważono, że we wszystkich gatunkach i odmianach pszenicy trafiają się ziarna zabarwione z wyjątkową intensywnością na kolor czerwony; mniemano jednak, że ten wyjątkowy kolor ziarna pochodzi jedynie od koloru łuski, nie podejrzewano zaś wcale jakiegoś stanu chorobliwego. Prilleux pierwszy zwrócił baczniejszą uwagę na to zjawisko i wyświetlił, że mamy tu do czynienia z pewną chorobą ziarna, przyczyną której jest drobnoustrój należący bakterii, ziarniaków, tzw, „micrococus tritici”.