Bakterie jako szkodniki roślin uprawnych cz. 15

Drobnoustrój ten zagnieździwszy się wewnątrz ziarna powoduje pewnego rodzaju chemiczne procesy w składnikach ziarna, związane z tworzeniem się czerwonego barwika. Istota tych procesów polega głównie na rozpuszczeniu skrobi i rozkładzie ciał białkowych.

Oczywiście procesy te nader ujemnie oddziałują na wartość ziarna traci ono jednocześnie ładny wygląd, staje się pomarszczonym i lżejszym. Dotąd choroba ta występuje dość rzadko, wielkich też obaw nie budzi. Co się tyczy warunków, sprzyjających pojawieniu się jej, to Prillieux główną rolę przypisuje tu przedwczesnemu sprzętowi pszenicy w stanie nie zupełnie jeszcze dojrzałym; nieumiejętne przechowania ziarna, a mianowicie w warunkach złej przewiewności, bardzo ma również sprzyjać rozwojowi choroby.

Niektóre trawy łąkowo również podlegają chorobom na tle bakteriologicznym. Mianowicie Rathay wspomina o pewnej chorobie trawy kupkowej (dactylis glomerata), przejawiającej się w sposób następujący: rośliny rosną słabo, tak na łodyżce, jak też i na liściach pojawia się śluz barwy cytrynowej, pokrywający często nawet kwiatostan. W śluzie tym mimo jego kwaśnego odczynu badania mikroskopowe wykazały obfitą zawartość krótkich elipsoidalnej formy bakterii, pozbawionych ruchu własnego.