Bakterie jako szkodniki roślin uprawnych cz. 2

Co w tym przedmiocie uczyniono do tej pory, posłuży rai za treść niniejszego rozdziału, w którym chciałbym zapoznać czytelników z najgłówniejszymi i najdokładniej zbadanymi chorobami roślin, przez bakterie wywołanymi.

Na wstępie zaznaczyć muszę, że sądząc z dotychczasowych studiów, zakażeniu przez bakterie najczęściej i najłatwiej podlegają rośliny o silnie rozwiniętych i mięsistych częściach podziemnych, jak to ma miejsce u roślin okopowych. Wśród nich pierwsze miejsce w tym względzie zajmują buraki, a nawiedzająca je choroba tak zw. przez jednych Sorauer , przez innych Krammer, należy do najcharakterystyczniejszych i najdokładniej zbadanych. Choroba polega na tym, że opanowane przez nią buraki podlegają stopniowemu rozkładowi, gniciu, przy czym następuje wydzielanie się klejowatej substancji, skąd też i nazwa „gummosis” pochodzi. Zawartość cukru w takich burakach, dzięki niekorzystnym chemicznym procesom, zachodzącym w tych razach, silnie się zmniejsza. Według badań Stifta, który porównywał zawartość cukru w burakach w rozmaitym stopniu przez chorobę opanowanych, różnice w tym względzie wahały się miedzy 0,4 proc. a 12,4 proc.