Szkodniki - Archiwum

25 lis 2018

Zające, króliki i myszy jako szkodniki drzew

Zające – zabezpieczenie drzew owocowych od zająców nie powinno nigdy być lekceważone. Zaraz po posadzeniu pień drzewa wraz z palikiem należy obłożyć drobnym chrustem i owiązać miękkim drutem, aż pod samą koronę. Owiązywanie pni chrustem jest kłopotliwe i podnosi koszt sadzenia drzewa, lecz ze względu na to, że drzewa owocowe zupełnie zabezpiecza od zajęcy a […]
25 lis 2018

Gumowanie

Gumowanie u drzew pestkowych jest całkiem podobne do choroby raka u drzew ziarnkowych. Guma również tak samo jak rak powstaje przez pewien rodzaj bakterii, które żyjąc w tkance drzewnej, opanowują cały organizm drzewa iw miejscach chorych nadmarzniętych powodują wycieki gumowe na zewnątrz. Wycieki gumowe zbierają się najczęściej w miejscach nadmarzniętych drzewa przy nasadzie zbyt gęsto […]
25 lis 2018

Walka ze szkodnikami

Niezaprzeczenie można twierdzić, że największą plagą naszych sadów jest nieznajomość owadów i zwierząt pożytecznych lub szkodliwych. Z tego powodu głównie niektóre owady nie tępione wcale z roku na rok, mnożąc się nadzwyczaj łatwo i szybko, opanowały do tego stopnia wiele sadów, że drzewa owocowe przestały całkiem rodzić. Jedynie w niektóre lata mniej przyjazne dla życia, […]
7 sty 2018

Bakterie jako szkodniki roślin uprawnych cz. 16

Czy jednak w samej rzeczy wykryte bakterie powodują chorobę, twierdzić jeszcze stanowczo nie można, gdy podjęta przez Rathaya sztuczna infekcja roślin zdrowych nie wydała żadnych rezultatów. Na tym zakończę cytowanie ważniejszych chorób wywołanych przez bakterie; nie znaczy to jednak, by przedmiot był całkowicie wyczerpanym: poza chorobami opisanymi istnieje jeszcze cały szereg, których natura nie jest […]
7 sty 2018

Bakterie jako szkodniki roślin uprawnych cz. 15

Drobnoustrój ten zagnieździwszy się wewnątrz ziarna powoduje pewnego rodzaju chemiczne procesy w składnikach ziarna, związane z tworzeniem się czerwonego barwika. Istota tych procesów polega głównie na rozpuszczeniu skrobi i rozkładzie ciał białkowych. Oczywiście procesy te nader ujemnie oddziałują na wartość ziarna traci ono jednocześnie ładny wygląd, staje się pomarszczonym i lżejszym. Dotąd choroba ta występuje […]
7 sty 2018

Bakterie jako szkodniki roślin uprawnych cz. 14

Prócz przytoczonej choroby fasoli notatki phytopatologiczne wspominają jeszcze o czernieniu naczyń łubinu, chorobie podobnej w swych przejawach do gummosis buraków, a wywołanej przez tzw. bac elegans. Lecz jest to dopiero przypuszczenie, które dla stwierdzenia wymaga ściślejszych i obfitych studiów, dlatego też poprzestaje tu tylko na wzmiance. Roślinami, najmniej podatnymi do opanowania przez bakterie chorobotwórcze, o […]
7 sty 2018

Bakterie jako szkodniki roślin uprawnych cz. 13

Jedynym dokładnie zbadanym przykładem choroby o charakterze bakteriologicznym będzie tu choroba fasoli, opisana przez Delacroix pod mianem: „la grasse des haricots”. Przejawy choroby tej są następujące: na powierzchni 8 – 10 centyraetrowych strączków pojawiają się ciemno zielone i jakby pociągnięte tłuszczem plamy; plamy podobne zjawiają się również na liściach i łodygach, lecz nie są tak […]
7 sty 2018

Bakterie jako szkodniki roślin uprawnych cz. 12

W celu jednak całkowitego wytępienia organizmów, wywołujących tego rodzaju chorobę, należy pole, na którym marchew była uprawiana, użyć pod inne płody, jak strączkowe, zboża, lub też pozostawić przez pewien czas ugorem. Bacillus carotoyorus występuje również na rzepie, białych burakach, rzodkwi i innych, ze względu jednak, że przejawy powodowanych stanów patologicznych nie różnią się prawie wcale […]
7 sty 2018

Bakterie jako szkodniki roślin uprawnych cz. 11

Mówiąc okopowych, wspomnieć jeszcze należy o marchwi, również podlegającej szkodliwemu działaniu bakterii. Bakteriosa marchwi zwykle występuje dopiero po złożeniu jej w piwnicy łub kopcach. Rozkład poczyna się od głowy i wkrótce opanowuje wewnętrzne korzenie. Uległe temu rozkładowi części korzenia stają się miękkie i nabierają barwy brązowej. Przyczyną choroby są bakterie, zwane przez badającego tę chorobę […]
7 sty 2018

Bakterie jako szkodniki roślin uprawnych cz. 10

Zakażeniem ziemniaków zdrowych przez szczepienie na nich czystych kultur bacillus solanincola stwierdził Delacroix ich chorobotwórczość w danym razie. Jako środki zapobiegawcze chorobie proponuje Deiacroix takie postępowanie: 1) staranny dobór ziemniaków, mających służyć do wysadzenia, przyczem sadzić należy całe kłęby. 2) Następstwo ziemniaków w płodozmianie na tym samem polu co najmniej dopiero po latach czterech. 3) […]