Szkodniki - Archiwum

7 Sty 2018

Bakterie jako szkodniki roślin uprawnych cz. 16

Czy jednak w samej rzeczy wykryte bakterie powodują chorobę, twierdzić jeszcze stanowczo nie można, gdy podjęta przez Rathaya sztuczna infekcja roślin zdrowych nie wydała żadnych rezultatów. Na tym zakończę cytowanie ważniejszych chorób wywołanych przez bakterie; nie znaczy to jednak, by przedmiot był całkowicie wyczerpanym: poza chorobami opisanymi istnieje jeszcze cały szereg, których natura nie jest […]
7 Sty 2018

Bakterie jako szkodniki roślin uprawnych cz. 15

Drobnoustrój ten zagnieździwszy się wewnątrz ziarna powoduje pewnego rodzaju chemiczne procesy w składnikach ziarna, związane z tworzeniem się czerwonego barwika. Istota tych procesów polega głównie na rozpuszczeniu skrobi i rozkładzie ciał białkowych. Oczywiście procesy te nader ujemnie oddziałują na wartość ziarna traci ono jednocześnie ładny wygląd, staje się pomarszczonym i lżejszym. Dotąd choroba ta występuje […]
7 Sty 2018

Bakterie jako szkodniki roślin uprawnych cz. 14

Prócz przytoczonej choroby fasoli notatki phytopatologiczne wspominają jeszcze o czernieniu naczyń łubinu, chorobie podobnej w swych przejawach do gummosis buraków, a wywołanej przez tzw. bac elegans. Lecz jest to dopiero przypuszczenie, które dla stwierdzenia wymaga ściślejszych i obfitych studiów, dlatego też poprzestaje tu tylko na wzmiance. Roślinami, najmniej podatnymi do opanowania przez bakterie chorobotwórcze, o […]
7 Sty 2018

Bakterie jako szkodniki roślin uprawnych cz. 13

Jedynym dokładnie zbadanym przykładem choroby o charakterze bakteriologicznym będzie tu choroba fasoli, opisana przez Delacroix pod mianem: „la grasse des haricots”. Przejawy choroby tej są następujące: na powierzchni 8 – 10 centyraetrowych strączków pojawiają się ciemno zielone i jakby pociągnięte tłuszczem plamy; plamy podobne zjawiają się również na liściach i łodygach, lecz nie są tak […]
7 Sty 2018

Bakterie jako szkodniki roślin uprawnych cz. 12

W celu jednak całkowitego wytępienia organizmów, wywołujących tego rodzaju chorobę, należy pole, na którym marchew była uprawiana, użyć pod inne płody, jak strączkowe, zboża, lub też pozostawić przez pewien czas ugorem. Bacillus carotoyorus występuje również na rzepie, białych burakach, rzodkwi i innych, ze względu jednak, że przejawy powodowanych stanów patologicznych nie różnią się prawie wcale […]
7 Sty 2018

Bakterie jako szkodniki roślin uprawnych cz. 11

Mówiąc okopowych, wspomnieć jeszcze należy o marchwi, również podlegającej szkodliwemu działaniu bakterii. Bakteriosa marchwi zwykle występuje dopiero po złożeniu jej w piwnicy łub kopcach. Rozkład poczyna się od głowy i wkrótce opanowuje wewnętrzne korzenie. Uległe temu rozkładowi części korzenia stają się miękkie i nabierają barwy brązowej. Przyczyną choroby są bakterie, zwane przez badającego tę chorobę […]
7 Sty 2018

Bakterie jako szkodniki roślin uprawnych cz. 10

Zakażeniem ziemniaków zdrowych przez szczepienie na nich czystych kultur bacillus solanincola stwierdził Delacroix ich chorobotwórczość w danym razie. Jako środki zapobiegawcze chorobie proponuje Deiacroix takie postępowanie: 1) staranny dobór ziemniaków, mających służyć do wysadzenia, przyczem sadzić należy całe kłęby. 2) Następstwo ziemniaków w płodozmianie na tym samem polu co najmniej dopiero po latach czterech. 3) […]
7 Sty 2018

Bakterie jako szkodniki roślin uprawnych cz. 9

Co do środków zapobiegawczych to koniecznym jest przede wszystkim utrzymanie gruntu w miernej tylko wilgoci, w razie nadmiaru takowej należy poła drenować i przeprowadzać bruzdy odpływowe; prócz tego starać się należy o jak najlepszą przewiewność gruntu. W razie uporczywego powtarzania się choroby, uciec się najlepiej do środka najradykalniejszego, zalecanego przy strupie ziemniaczanym, mianowicie wykluczyć wypadnie […]
7 Sty 2018

Bakterie jako szkodniki roślin uprawnych cz. 8

Chorobę ta według opisu Soraurera przedstawia się w następujący sposób: na powierzchni kłęba ziemniaczanego zjawiają się plamy, nieco jaśniejsze od ogólnego zabarwienia; pod plamami tymi miąższ, a właściwie ścianki komórek, tworzących takowy, ulegają rozkładowi, przy czym powstaje szluz barwy ciemno-żółtej z zapachem zjełczałego masła, zasklepiający naczynia. Ziarnka krochmalu rozkładowi nie podlegają i łatwo dają się […]
7 Sty 2018

Bakterie jako szkodniki roślin uprawnych cz. 7

Jako środki zaradcze przede wszystkim uważać należy wybór zupełnie zdrowych kłębów do sadzenia; rozsiewanie siarki na ziemniaczyska ma przeciwdziałać chorobie, niszcząc pozostałe w niej bakterie, strup powodujące. Środki te jednak nie zawsze są skutecznymi, a wtedy łatwo zdarzyć się może, że uprawiając ziemniaki w dalszym ciągu, stosownie do płodozmianu, przenosić będziemy zarazki na coraz to […]