Metody używane przy uszlachetnianiu cz. 6

Nie ulega wątpliwości, że na podnoszenie i opadanie ziarna w płynie wywierają znaczny wpływ: kształt ziarna, jego wewnętrzna budowa, właściwość jego powierzchni itp. Doświadczenia wykazały, że metoda pławienia, używana nieraz przy pszenicy i życie, nie daje ścisłych i pewnych wyników przy ziarnach, opatrzonych grubą łuską nasienną i zawierających znaczną ilość powietrza, jak np. przy owsie i jęczmieniu.

Bracia Dippe w Kwedlinburgu od kilku już lat pławią przeznaczoną do uszlachetniania pszenicę Square-head w ten sposób, że ziarno, zwilżone poprzednio wodą, sypią do naczynia z syropem buraczanym (melasą), oznaczonej gęstości, ziarno spływające zbierają przetakiem, a do rozpłodu biorą tylko ziarno na pół opadłe.

Zauważyli przy tym, że ziarno spływające jest przeważnie mączyste, tonące zaś po większej części szkliste. Ziarno szkliste wpływa pomyślnie na rozwój rośliny, która odznacza się silniejszym wzrostem, niż wyrosła z ziarna mączystego.

Nie wiadomo wszakże dotąd, o ile własność szklistości może stać się dziedziczną; wiemy tylko z praktyki, że niemały wpływ przypisać należy glebie, sposobowi nawiezienia i stanowi pogody w czasie wegetacji.

Zdarzyło mi się widzieć kostromkę, z tego samego nasienia pochodzącą, lecz na różnych folwarkach tego samego właściciela wysianą; z jednego folwarku, gdzie ziemia była lżejsza, ziarno było prawie zupełnie białe, mączyste, a z drugiego, o glebie cięższej, prawie zupełnie szkliste.