Metodyka badań oraz sposoby niszczenia bakterii cz. 1

Aby móc badać życiowe przejawy bakterii niezbędną jest umiejętność sztucznego hodowania tych drobnoustrojów. Służą ku temu specjalne pożywki, zawierające w sobie wszystkie niezbędne dla życia bakterii składniki pokarmowe w postaci dla nich dogodnej. Najczęściej w tym celu posługują się w laboratoriach bakteriologicznych odpowiednio przyrządzonym wyciągiem mięsnym.

Nie wszystkie jednak gatunki bakterii nadają się do hodowania na pożywkach organicznych: są takie jak np. bakterie nitryfikujące, które hodować się dają jedynie na substratach mineralnych.

Opisywać licznych odmian pożywek, jako też sposobu ich przyrządzania, ze względu na szczupłe ramy niniejszego bloga, mającego na celu jedynie zaznajomienia czytelników z głównymi zasadami bakteriologii rolnej, nie będę; chcący zaś zapoznać się z tymi szczegółami znajdzie je w dziełach specjalnych. Szczepienie bakterii na pożywkach uskutecznia się przez przeniesienie na nie, za pomocą uprzednio wyjałowionego drucika platynowego, odrobiny badanej substancji.

W naturze, jak miałem już sposobność zaznaczyć, zwykle mamy do czynienia z rozmaitymi gatunkami bakterii, występującymi obok siebie w danym środowisku; dla ścisłych przeto badań nie wystarcza jedynie umiejętność sztucznego budowania bakterii, niezbędną tu jest jeszcze możność wyosobnienia gatunków poszczególnych, czyli wyrażając się terminem w bakteriologii przyjętym „otrzymanie czystych kultur bakterii”.