Metodyka badań oraz sposoby niszczenia bakterii cz. 2

Zrozumiałą jest rzeczą, że oddzielenie poszczególnych osobników bakteryjnych drogą mechaniczną pod mikroskopem za pomocą szczypczyków lub drucika praktycznie nie jest wykonalnym. Dopóki znanymi były jedynie płynne pasteurowskie pożywki, hodowanie czystych kultur bakterii było rzeczą trudną i kłopotliwą, dopiero gdy Robert Kochi wpadł na myśl hodowania bakterii na pożywkach stałych, zadanie to zostało znacznie ułatwionym.

Pożywki tego rodzaju sporządzane są z pożywek płynnych, np. z bulionu mięsnego przez dodanie doń białej kuchennej żelatyny lub agar-agaru.

Taka pożywka żelatynowa posiada tę własność, że w temperaturze około 30 stopni C. przechodzi w stan płynny. W celu otrzymania czystej kultury pewnego gatunku bakterii, probówkę, do połowy napełnioną pożywką żelatynową, wstawiamy na parę minut w dobrze ciepłą wodę, a gdy zawartość dostatecznie zrzednie, za pomocą wyjałowionego drucika platynowego wnosimy w nią odrobinę substancji, bakteriologiczną Horę której chcemy zbadać. Skłóciwszy żelatynę w probówce, odrobinę zakażonej żelatyny za pomocą drucika przenosimy do innej probówki, również zawierającej pożywkę żelatynową, operację tę powtarzamy kilkakrotnie, a to w celu otrzymania jak najdalej idącego rozcieńczenia bakterii.