Metodyka badań oraz sposoby niszczenia bakterii cz. 4

Śledzenie za tymi zjawiskami daje nam możność jedynie orientowania się mniej więcej w gatunkach bakterii, ściślejsze jednak badanie sprawy wymaga pomocy mikroskopu, pokrótce więc postaram się zaznajomić czytelników z głównymi zasadami techniki mikroskopowej.

Badanie bakterii pod mikroskopom odbywa się w sposób następujący. Przede wszystkim sporządzamy tz. preparat; w tym celu bierzemy cieniutkie kwadratowe o wielkości 3/4 cm. kw. t. z. „szkiełko pokrywkowe”, myjemy go dokładnie alkoholem, a następnie eterem w celu usunięcia tłuszczu i kurzu, wycieramy starannie zwykłą angielską bibułką, następnie zaś za pomocą wyżarzonego w ogniu drucika platynowego, zgiętego na końcu w malutkie kółeczko, puszczamy na szkiełko kropelkę wyjałowionej wody destylowanej, tym samym drucikiem dotykamy badanej kolonii bakterii i odrobinkę, jaka przylgła do kółeczka, rozcieramy w wodzie na szkiełku pokrywkowym. Po paru minutach, gdy szkiełko obeschnie, przeciągamy go szybko, trzymając w szczypczykach, tuż nad płomieniem palnika: ma to na celu dokładniejsze przytwierdzenie bakterii do szkiełka, a w terminologii techniki bakteriologicznej nosi nazwę „utrwalenia preparata”. Ponieważ większość bakterii jest bezbarwną, przeto w celu ułatwienia badań zwykle barwimy preparat specjalnie przyrządzonym barwnikiem anilonowym, puszczając kroplę rozcieńczonego barwnika na preparat i spłukując po paru minutach nadmiar barwnika strumieniem wody wyjałowionej.