Metodyka badań oraz sposoby niszczenia bakterii cz. 5

Po obeschnięciu kładziemy preparat stroną, zawierającą bakterie, na inne grubsze i większe szkiełko „podttatoowe” i rozpatrujemy pod mikroskopem odpowiednio takowy uregulowawszy. Chcąc uczynić preparat trwałym, trzeba, przed nałożeniem szkiełka pokrywkowego, puścić na szkiełko podstawowe kroplę balsamu kanadyjskiego, który, powoli wysychając, twardnieje, przytrzymując szkiełko pokrywkowe.

Zrozumiałą jest rzeczą, że chcąc wyhodować „czystą kulturę” bakterii, należy użyć w tym celu pożywki, w zupełności wolnej od bakterii obcych. Obecnie więc pokrótce rozpatrzymy środki służące do ł niszczenia bakterii niepożądanych w danym środowisku; sprawa ta jest tym ważniejszą, że ma doniosło praktyczne znaczenie.

Do czynników bakteriobójczych, którymi najczęściej posługujemy się w praktyce, zaliczamy wysoką temperaturę, oraz pewne substancje chemiczne.

Co się tyczy wyjaławiania za pomocą wysokich temperatur, to polega ono bądź na bezpośrednim wyżarzaniu przedmiotu wyjaławianego, bądź też jeśli to nie jest możliwym, na wygotowaniu przedmiotu w wodzie, doprowadzonej do temperatury wrzenia (100 stopni).