Metodyka badań oraz sposoby niszczenia bakterii cz. 6

Pamiętać jednak należy, że taka temperatura zabija jedynie zwykłe postacie bakteryjne, nie jest jednak zdolną zniszczyć zarodników bakterii, które, jak wiadomo, opierają się bez porównania wyższym temperaturom W laboratoriach więc w tym celu używają specjalnych aparatów, zwanych nutoknwami. tj. kotłów, w których wytworzyć można parę wodną o ciśnieniu kilku atmosfer; w tych warunkach nawet zarodniki ulegają bezwarunkowo zniszczeniu. W praktyce codziennej wyjaławianie togo rodzaju, ze względu na drożyznę aparatu, zastosowania mieć nie może, zwykle więc stosowany bywa sposób następujący. Przedmiot lub ciało, mające być wyjałowionym, poddajemy w ciągu 0,5 do 1 godziny działaniu wody wrzącej, lub pary wodnej, powtarzając tę czynność od 8 do 4 razy w odstępach 24 godzinnych. Za pierwszym razem zabito zostają zwykło formy bakterii prócz zarodników, te ostatnie w ciągu 24 godzin tj. w odstępie między pierwszym i następnym gotowaniem mają możność wykiełkowania tj. przeistoczenia się w zwykłe postacie bakteryjne, które przy następnym gotowaniu znów ulegają zniszczeniu; gdy jednak część zarodników jeszcze nie wykiełkowała, to z wszelkim prawdopodobieństwem nastąpi to w przerwie następnej, a trzeci raz powtórzona czynność gotowania zabija je bezwarunkowo, dla pewności jednak zupełnej, czynność tę powtarza się jeszcze raz czwarty.