Metodyka badań oraz sposoby niszczenia bakterii cz. 7

Z powyższego łatwo zrozumiemy, dlaczego mleko jednokrotnie przegotowane nie zawsze jest wolnym od zarazków. Toż samo powiedzieć można o tz. Mleku pasteryzowanym tj. ogrzanym do 70 – 75 stopni C. w celu nadawania mu większej trwałości.

Wyjaławianie za pomocą pary wodnej lub gotowanie doskonałe się nadaje do dezynfekcji bielizny, pościeli, wreszcie naczyń, oraz niektórych substancji płynnych.

Co się tyczy chemicznych środków odkażających, to na pierwszym miejscu postawić tu należy sublimat, który w roztworze zabójczo oddziaływa na wszystkie bakterie, dalej karbol, lyzol, kwas solny i salicylowy, do dezynfekcji mieszkań para formaliny, w stajniach z powodzeniem używać można wapna w postaci mleka wapiennego, ręce, drobne przedmioty, tkaniny odkażają się alkoholem łub dobrym mydłem. Nie od rzeczy będzie w rozdziale tym zauważyć, że najgłówniejszą bodaj przyczyną ciągłego trwania u nas chorób zakaźnych, zarówno wśród ludzi jak i zwierząt, stanowi nic dość energiczne tępienie zarazków za pomocą chemicznych środków bakteriobójczych, jako też karygodne a pospolite, zwłaszcza u ludu wiejskiego, zaniedbywanie powszechnie znanej maksymy: „czystość to zdrowie”.