Nawozy pomocnicze a bakterie cz. 2

Dwa ostatnie procesy mieć mogą miejsce mianowicie w glebach zwięzłych, mało przewiewnych, wtedy, gdy saletra wypłukana przez deszcze, dostanie się do warstw głębszych, zawierających jednak pewną ilość nierozłożonych resztek roślinnych, wobec bowiem braku tlenu bakterie denitryfikujące znajdują się wtedy w warunkach, sprzyjających ich destrukcyjnej działalności względem azotanów, powodując ich redukcję. Na ziemiach znów przewiewnych azot saletry może zostać przeistoczonym w trudno przyswajalną postać organiczną, jeśli rola, bezpośrednio przed użyciem saletry, wynawożoną była świeżym, nie dostatecznie przegniłym obornikiem, zawierającym jeszcze znaczne ilości, łatwo rozkładalnych, ciał organicznych.

Najskuteczniej uniknąć można szkodliwych zmian w saletrze przez zadawanie jej w małych porcjach, szybko przez rośliny całkowicie zużywanych, tym bardziej, że i z innych względów możliwość wypłukania reguła ta ma wszelką rację za sobą.

Stosunek bakterii do nawozów amoniakalnych jest cokolwiek innym, niż do saletry, mogą tu one odgrywać zarówno pożyteczną, jak i szkodliwą rolę.