Nawozy pomocnicze a bakterie cz. 3

Amoniak soli amonowych, aby mógł służyć większości roślin jako źródło pokarmu azotowego, musi przede wszystkim, jak wiemy, zostać przeistoczonym w saletrę, a proces ten powodują bakterie nitryfikacyjne.

Im więc odpowiedniejszymi będą warunki dla rozwoju tych bakterii, tym skuteczniejszym i rychlejszym będzie działanie nawozów amoniakalnych. Warunki te znamy, są niemi mianowicie: odpowiednia temperatura, dostateczna przewiewność gleby, obecność zasad w gruncie, oraz umiarkowana wilgotność. W ziemiach ciężkich, mało przewiewnych, nitryfikacja soli amonowych odbywa się oczywiście powolni ej, niż w ziemiach lekkich o znacznej przewiewności, dlatego też, jeśli chcemy, by azot soli amonowych w takich ziemiach w czasie właściwym znalazł się już w postaci dla roślin dostępnej, należy sole te zadać wcześniej, a zatem w jesieni zwłaszcza, gdy sole te stosujemy pod oziminę.

Na ziemiach lżejszych, o dobrej przewiewności, lub pod rośliny jare, zadaje się sole amonowe wczesną wiosną, w przeciwnym razie bowiem, tj. przez rozsianie soli amoniakalnych na jesieni, wobec ułatwionej, dzięki przewiewności nitryfikacji, część azotu, pod postacią powstałej przed czasem saletry, łatwo ulec może wypłukaniu.