Nawozy pomocnicze a bakterie cz. 6

Według badań Lehnis’a to przeistoczenie wapna azotowego odbywa się również dzięki bakteriom. Bakterie, czynne tu, nie posiadają zdolności tworzenia przetrwalników, dlatego też letnia susza, jak również mrozy zimowe, powstrzymują ich działalność. Jednak już w kwietniu, gdy temperatura stosunkowo jest jeszcze niską, proces przeistoczenia azotu wapna azotowego w amoniak zwykle się rozpoczyna i w ciągu kilka tygodni zostaje zakończony.

Na glebach kwaśnych, wapno azotowe ma szkodliwie oddziaływać na rośliny, a to dlatego, że w tych warunkach, pod wpływem procesów czysto chemicznych, powstaje pewien przejściowy związek cyamowy, który, wobec braku w środowisku kwaśnym odpowiednich bakterii, z wolna jedynie ulega dalszym przeistoczeniom, sam zaś trująco oddziaływa, zarówno na rośliny uprawne, jak i na drobnoustroje gleby. Najlepiej działa wapno azotowe na glebach gliniastych. Pozostał wreszcie do rozpatrzenia wpływ bakterii na rozkład pomocniczych organicznych nawozów azotowych i fosforowo-azotowych jak np. mąki rogowej, mąki z krwi, mąki kostnej, guana naturalnego itp.