Nawozy pomocnicze a bakterie cz. 7

Zachowanie się bakterii i wpływ ich na udostępnienia roślinom pokarmów, w nawozach tych zawartych, jest raniej więcej ten sam, co i na obornik; azot znajduje się tu bowiem w postaci nieprzyswajalnej, najwięcej pod postacią związków białkowych i w ziemi pod wpływem bakterii zostaje przeistoczony w amoniak, a następnie w saletrę. Im bardziej więc sprzyjające będą warunki dla czynności bakterii amoniakalnych i nitryfikujących, tym szybszym i tein skuteczniejszym będzie działanie tych organicznych nawozów pomocniczych.

Zauważyć należy jednak, że na szybkość rozkładu bardzo wpływa tu stan fizyczny danego środka nawozowego: im bardziej miałkim będzie ten materiał nawozowy, tern łatwiej podda się on rozkładowi, tern bowiem dokładniejszym będzie zetknięcie się jego z grudkami ziemi i z bakteriami w niej operującymi.

Chemiczny skład nawozu organicznego również ma tu dużo znaczenie, obecność mianowicie niektórych związków jak, naprz. tłuszczów, znacznie hamuje szybkość procesów rozkładowych; różnice w szybkości rozkładu zależnymi są również od chemicznego charakteru związków, pod postacią których występuje azot w danym środku azotowym, tak np. mąka z krwi, jest łatwiej rozkładalna niż mąka rogowa, ta znów łatwiej niż mąka mięsna.