Owocowe drzewa krzaczaste

Plantacja drzew owocowych krzaczastych różni się zasadniczo od zwykłego sadu z drzewami wysokopiennymi. Drzewa krzaczaste niskie bez wysokich pni zmieniają dotychczasowy charakter sadów. W sadach zwyczajnych hodowcy starają się wypielęgnować jak największe drzewa. Na owocowanie każą czekać nieraz zbyt długo, do chwili aż drzewo dostatecznie silnie się rozrośnie.

Drzewa krzaczaste swój wzrost powinny mieć ograniczony do rozmiarów najmniejszych a owocować muszą obficie. Przy uprawie tej należy zbyt silnemu wzrostowi przeciwdziałać. Powstrzymywane we wzroście drzewa owocowe zaczynają wcześnie i obficie owocować.

Przy zakładaniu sadu krzaczastego należy zwracać szczególną uwagę na dokładne opracowanie i wykonanie wszelkich robót. Tylko przez umiejętne uplanowanie i wykonanie prac przygotowawczych możemy osiągnąć dobre wyniki niewielkim nakładem.

Sadownictwo krzaczaste jest bądź co bądź nowym rodzajem uprawy, jakkolwiek uproszczonej, jednakże całkiem różniącej się od sadów wysokopiennych. Przez to aby uniknąć błędów należy najpierw dobrze uplanować i opracować jak powinien być założony sad krzaczasty. W rozmaitych glebach i warunkach, nie jednakowo mogą być sadzone drzewa krzaczaste. Przy zakładaniu plantacji krzaczastej wystrzegać się należy popełniania błędów, których i przy tej uprawie w przyszłości naprawić jest trudno.

Wybór miejsca odpowiedniego pod ogród z drzewami owocowymi krzaczastymi nie jest zbyt trudny. Każde ciepłe, osłonięte od silniejszych wiatrów, nieco pochyłe ku południowi położenie znakomicie nadaje się pod sad krzaczasty. Nie tylko południowa wystaw, lecz i inne za wyjątkiem północne, mogą być pod tę plantację jak najlepiej użyte.

Położenie dla sadu krzaczastego powinno być przede wszystkim słoneczne, ciepłe, przewiewne, otwarte na południe i od silnych wiatrów dobrze osłonięte. Jeżeli grunt pod sad krzaczasty jest odpowiedni, a nie osłonięty, należy go od wiatrów zabezpieczyć.

Osłony dla sadów krzaczastych dają przede wszystkim drzewa iglaste. Na dobre osłony najodpowiedniejsze są jodły i świerki (na grunty piaszczyste). Iglaki należy sadzić wcześnie na wiosnę, jednym lub dwoma rzędami, co 0,5 – 1,0 metra. Po przyjęciu się drzewek iglastych, co następuje zwykle w drugim roku, należy przycinać je aby rosły gęsto. Przycinanie stosować wtedy kiedy drzewka wyrosną do 1,2 – 1,8  metra wysoko, niższych drzewek iglastych przycinać niemożna.

Osłony i zarazem praktyczne ogrodzenie dają dla sadów krzaczastych następujące drzewa:

1) Grab pospolity

2) Buk zwyczajny

3) Dąb piramidalny.

Drzewa te z powodu zatrzymywania na sobie przez zimę do wiosny suchych liści stanowią przez cały rok bardzo dobrą zasłonę od wiatrów. Dobrą zasłonę od wiatrów daje lipa zwyczajna, od samej młodości starannie cięta, aby od dołu zwarto rosła.

Drzewa w osłonie należy sadzić jednym rzędem co 0,3 – 0,5  metra, grunt przed sadzeniem zregulować na 0,3 – 0,5 metra głęboko.