Owsianica francuska

Trwała, wysoko rosnąca, źdźbła grube, 3 do 5 stóp wysokie, wyrastające w kępiaste gniazda i wypuszczające krótkie, boczne odrośle. Nie tworzy gęstej darni, lecz pozostawia pomiędzy pojedynczymi gniazdami miejsca nie wypełnione. Wiecha z kłosków ościstych złożona, wąska, zwieszona.

Kwitnie w Czerwcu i Lipcu. Lubi glebę żyzną, średniej spoistości, głęboko uprawną, piaszczysto-gliniastą lub marglowatą. Rośnie dobrze na gruntach, w wapno obfitujących Wytrzymała na posuszę, woli więcej suche, niż wilgotne położenie. Na mokrych łąkach nie pojawia się wcale. Znosi nieźle cień i może być zasiewaną w ogrodach, zwierzyńcach, pomiędzy drzewami itd. Spasanie oddziaływa ujemnie na jej wzrost i trwałość. Nadaje się głównie do koszenia a nie na pastwisko i jest polecenia godną do uprawy w mieszankach na łąkach i w polu, przeznaczonych na suche gleby.

Po skoszeniu odrasta szybko i może w przeciągu roku kilkakrotnie być koszoną.

Daje znaczną ilość (60 do 80 centnarów z morga) nieco grubego siana, które zawsze przed zakwitnięciem kosić należy, gdyż później staje się zanadto twardym. Ma ona szczególniej w stanie zielonym gorzkawy smak, w skutek czego bydło niechętnie ją zjada; konie jedzą ją nieco chętniej. Dla tego powinna być wysiewaną z domieszką innych traw, zadarniających się gęsto i odznaczających się wczesną wegetacją. Sama zasiana, dałaby paszę niezbyt przyjemną dla inwentarza, nie pokryłaby ziemi dokładnie i naraziłaby na znaczny koszt, gdyż za nasienie trzeba drogo płacić. Pierwszy pokos jest najbujniejszy. W drugim i trzecim roku daje najwięcej paszy.

Do mieszanek łąkowych można dodawać 15 do 20 prc. „Owsianicy francuskiej“, do 2 lub 3-letnich mieszanek koniczynnych w płodozmianie 8 do 15 prc. W ogóle, im gleba zwięźlejsza i wilgotniejsza, w tym mniejszej ilości trzeba jej używać.

Nasienie dojrzewa w Sierpniu i Wrześniu; obradza dobrze, a cena jego jest wysoką. Ponieważ nasienie łatwo wypada i dojrzewa nierówno, zawsze lepiej kosić „Owsianicę francuską“ przed zupełnym dojrzeniem; z morga zbiera się 3 do 4 centnary nasienia.

Nasienia o wartości użytkowej 48 prc. potrzeba na mórg 90 funtów. Nie należy do traw wytrzymałych na mrozy, z tego powodu zaleca się jej uprawę u nas tylko w okolicach z zimą mniej ostrą.