Powstawanie i rozkład próchnicy cz. 3

Przy powstawaniu próchnicy zachodzi cały szereg stopniowych przemian w materii organicznej.

Pamiętać jednak należy, że zbyt daleko posunięta humifikacja, bynajmniej dla celów rolniczych nie jest pożądaną. Powstaje bowiem wtedy t. z. próchnica kwaśna, obfitująca w związki trudno rozkładalne, o własnościach ujemnie wpływających zarówno na rośliny uprawne, jak też na chemiczny i fizyczny stan gleby, taką właśnie próchnicę mamy na torfowiskach. Przeciwnie, humifikacja, doprowadzona do granic odpowiednich, daje tz. próchnicę „słodką”.

Ta „słodka próchnica”, znalazłszy się w warunkach dobrej przewiewności ulega łatwo rozkładowi i wtedy właśnie najbardziej ujawnia swój wpływ dobroczynny na własności gleby.

Humusu jeżeli pominiemy czynność przygotowawczą w tym względzie wyżej uorganizowanych mieszkańców gleby, jak robaków i owadów odbywa się przy udziale drobnoustrojów. Oczywiście, w powstawaniu humusu, jako w procesie przeważnie redukcyjnym, zaangażowane są głównie beztlenowce względne lub bezwzględne, gdy przeciwnie rozkład humusu ma miejsce przy udziale drobnoustrojów tlenowych.