Przejawy życiowe bakterii cz. 3

Jedną z bardzo ważnych własności bakterii jest zdolność wytwarzania pewnych swoistych substancji tak zwanych „enzymów”. Chemiczny skład tych wytworów nie został jeszcze dokładnie zbadanym, zdaje się jednak, że zbliżone są one do ciał białkowych. Charakter enzymów bywa nader różnolity: każdy z nich odznacza się specyficznymi własnościami i zdolny jest oddziaływać jedynie na pewne tylko związki organiczne, na przykład t. z. enzymy „diastatyczne” powodują zcukrzenie skrobi, enzymy „inwertujące” przekształcają cukier trzcinowy (burakowy) w gronowy i owocowy; pewne bakterie wytwarzają enzymę „proteozę” przetwarzającą nierozpuszczalne białko w postać rozpuszczalną; inne znowóż posiłkują się „cytazą”, enzymem rozkładającym błonnik i przeistaczającym takowy w dogodną dla bakterii materię pokarmową, mianowicie w cukier gronowy i dekstrynę. Znane są enzymy utleniające, redukujące a i cały szereg innych jeszcze odmian, których oczywiście wyliczać tu nie będziemy.