Przejawy życiowe bakterii cz. 4

Zdolność wytwarzania enzymów przysługuje nie tylko bakteriom, nie jest ona bowiem obcą i innym organizmom świata roślinnego i zwierzęcego, a i w życiu człowieka enzymy, zawarte w soku żołądkowym, nie małą grają rolę przy procesach trawienia, a więc i odżywiania. Enzymy mogą być oddzielone od mikrobów wyciskaniem komórek mikrobowych i przepuszczeniem wyciśniętych soków przez odpowiednie cedzidła, przy czym nie tracą one przysługujących im własności chemiczno – fizjologicznych.

Enzymy w wodzie są rozpuszczalne, pod wpływem jednak alkoholu ulegają strąceniu, wskutek czego mogą być otrzymane pod postacią proszku.

Enzymy posiadają pewną nader ciekawą własność: powodując mianowicie przeistoczenia chemiczne same niemal wcale się nie zużywają, mała więc stosunkowo ilość danego enzymu wystarcza do wywołania odpowiednich przemian chemicznych w niesłychanie nieraz wielkiej ilości materii organicznej.

Na procesy, zachodzące pod wpływem enzymów, duży wpływ ma temperatura, przy czym każdy rodzaj enzymów ma ściśle określone „minimum temperatury”, poniżej którego nie jest on zdolnym do powodowania swoistych chemicznych przemian; ma również swoje „optimum temperatury”, w którym działalność jego przejawia się w stopniu najwyższym, oraz swoje „maximum”, a więc najwyższą temperaturą, poza którą ustają powodowane przez dany enzym procesy chemiczne.