Redlenie regulówki pod sad

Na zimę dobrze jest regulówkę głęboko zredlić w poprzek pochyłości gruntu. Redliny najlepiej przegarniać motykami w czasie wykonania regulówki. Zredlona powierzchnia gruntu w poprzek pochyłości zatrzymuje dużo wilgoci z deszczów, przez zimę śniegami ziemia lepiej się okrywa. Na wiosnę zredlona ziemia prędzej rozmarza. Woda z roztopionego śniegu nie łatwo spływa w miejsca niższe, lecz zatrzymuje się między redlinami.

Grunt lepiej nasiąka wilgocią i dłużej ją zatrzymuje. Nawozy z roli nie wypłukują się i nie spływają w miejsca niższe. Osiadanie regulówki zredlonej bywa dokładniejsze i równiejsze.

Gdy ziemia jest wcześnie przed zimą zregulowana, pożądane jest wykopać przed zamarznięciem dołki pod drzewa krzaczaste lub rowki pod szkółki. Kopanie dołków lub rowków na zimę jest bardzo zalecane, zwłaszcza na ziemiach suchszych. Dołki lub rowki odkryte na całą zimę, wystawione na działanie powietrza, mrozu i wilgoci, użyźniają się. Nasiąknięte znaczną ilością wody z deszczów i śniegu dołki zasypane wcześnie na wiosnę długo utrzymują ziemię wilgotną. Drzewka posadzone w takie dołki przyjmują się dobrze i szybko zaczynają rosnąć.