Rośliny pastewne cz. 1

Zasady uszlachetniania, opisane szczegółowo przy zbożach, mogą być stosowane także i przy innych roślinach uprawnych.

Dla tego, opisując inne ziemiopłody, ograniczę się na ogólnych tylko uwagach, dotyczących hodowli ich nasion.

I przy nich pierwszym warunkiem jest wielce troskliwy dobór odmiany, odpowiednich osobników, wyborowe nasienie; następnie trzeba ziemię zasilić nawozem, dobrze uprawić, oczyścić z chwastów’ i rośliny tak rozmieścić, ażeby pokrewne odmiany ze sobą się nie krzyżowały.

Pomiędzy uprawą roślin na paszę, a hodowlą roślin na nasienie, jest pewna różnica.

Hodowca roślin, przeznaczonych na skarmienie, skupia całą swą uwagę na to, aby rośliny pobudzić do najbujniejszego wzrostu tych części, które służą na spożycie, a więc łodyg, liści, kłęb ów, korzeni itp.

Hodowca nasion zwraca swe starania w innym kierunku, mianowicie uzyskania dużej ilości dorodnego ziarna, stwarza więc inne warunki wegetacji dla roślin, inaczej je pielęgnuje. Jeden kierunek wyklucza poniekąd drugi; wiadomo np. że bardzo zwarto i bujnie rosnąca koniczyna dostarcza wprawdzie dużo paszy, lecz daje niewielką stosunkowo ilość dobrego ziarna; z lnu, sianego na włókno, nie można się spodziewać pięknego ziarna.