Rośliny pastewne cz. 12

Dobrze wysuszoną zwozi się na wozach, płachtami okrytych i umieszcza w miejscu przewiewnym i suchym.

Omłot nasienia nie jest rzeczą łatwą. Główki nasienne muszą być zupełnie suche, w przeciwnym bowiem razie trudno ziarno z nich wybić. Dla tego, pozostawia się zwykle młócenie na czas zimowy i uskutecznia je tylko podczas silniejszych mrozów.

Jeśli koniczyna została wilgotno zebrana, a suche mrozy nie dopisują, może zajść potrzeba wysuszenia omłóconych główek w suszarniach; trzeba wszakże przy tym dopilnować, ażeby temperatura nie przechodziła 40° C. Główki, omłócone cepami lub młocarnią, muszą być kilka razy omłacane, wdane, przesiewane i czyszczone, zanim dadzą nasienie handlowe.

Pracę tę ułatwiają oddzielne przyrządy tzw. „tarki“ z blachy dziurkowanej, które przyśrubowuje się do bębna młocarni. Dla gospodarstw, produkujących większą ilość nasienia, bardzo pomocnymi są specjalne maszyny, zwane „wyłuskiwaczami“ (np. „Wiktor“, „Eckert’a“, „Carowa“it.p.). Niemały wpływ na wartość sprzedażną wywiera dobre oczyszczenie ziarna.