Rośliny pastewne cz. 45

Na nasienie sieje się około 20 funtów na mórg, z owsem w rzędach 12 cali od siebie odległych. Strączki są jednoziarnowe, siatkowate, po dojrzeniu zaczerniałe; ziarno żółtawe, matowe, wyróżnia się przyjemnym zapachem.

Bywa często zalecanym i sprzedawanym pod niewłaściwą nazwą koniczyny „cudownej“, „olbrzymiej“ itp.

Nostrzyk żółty.

Kwitnie żółto, jest uprzykrzonym, trudnym do wytępienia chwastem, na gruntach borowinowych w gub. Lubelskiej, gdzie lud nazywa go „borkunem“.

Przelot wełnica.

W dzikim stanie jest rośliną trwałą, uprawiany na polu, na paszę koszony, jest rośliną dwuletnią. Zasługuje na szersze rozpowszechnienie, szczególniej na ziemiach lżej szych piaszczystych. Rodzi się dobrze na gruntach marglowatych i wapiennych, na których wyrasta bujniej i daje plon obfitszy.

Jest jedną z roślin, najwięcej na posusze wytrzymałych; klimat nasz znosi dobrze i nie wymarza. Może być zasiewany częściej na tern samem miejscu, aniżeli koniczyny. Nadaje się do koszenia i na pastwisko; w pierwszym razie użytkuje go się przez jeden tylko rok, na pastwisko można go zostawić lat kilka.