Rośliny pastewne cz. 57

Ponieważ ziarno jej bardzo trudno pęcznieje, wschodzi powoli i niejednostajnie, chcąc więc przyspieszyć skiełkowanie, trzeba ziarno, zmieszane ze żwirem gruboziarnistym (na 1 część ziarna bierze się 3 części żwiru), wsypać do worków, które po zawiązaniu, omłaca się dobrze cepami. Łuska nasienna zostaje przy tym pokaleczoną, skutkiem czego woda przenika łatwiej do wnętrza i powoduje szybkie skiełkowanie.

Chcąc dochować się jak najwięcej ziarna, zaleca się sadzić je w połowie m. Kwietnia w rzędy 12 do 15 cali od siebie odległe, na paszę sieje się w rzędy 8 cali odległe; w rzędach co 4 cale sadzi się po ziarnka.

Dopiero w 3 lub 4 tygodnie po wysiewie, zaczynają się ukazywać pierwsze roślinki; w pierwszym roku rosną niesporo, wydając dopiero w końcu jesieni niewielką ilość zielonej paszy.

Kwitną zwykle dopiero w drugim roku, chociaż czasem tu i owdzie pojawiają się kwiaty już w pierwszym roku. Ażeby zapobiec przytłumieniu wolno rosnącej wyki przez chwasty, trzeba ją opleć i przynajmniej raz w ciągu pierwszego lata ziemię pomiędzy rzędami spulchnić.