Rośliny pastewne cz. 59

Nasienie w handlu jest obecnie jeszcze drogie i trudne do nabycia.

Próby, przeprowadzone w Sobieszynie, upoważniają do wniosku, że wyka zaroślowa zasługuje na rozpowszechnienie. Nadaje się szczególniej do obsiewania łąk i pastwisk podleśnych lub miejsc osłoniętych.

Wyka zwyczajna.

Rośliny strączkowe przedstawiają, w porównaniu ze zbożami, znacznie większą różnorodność typów. Wysiawszy np. groch lub wykę o ziarnie, na pozór jednolitym, widzimy później na polu najrozmaitsze typy, o kwiatach czerwonych, fioletowych, różowych; niektóre osobniki są już dojrzałe, gdy drugie dopiero kwitnąć zaczynają.

Ktokolwiek uprawia wykę na nasienie zauważył niezawodnie, że dojrzewa ona niejednostajnie, skutkiem czego niemała ilość ziarna wysypuje się przy sprzęcie i zostaje na polu. Pożądanym więc byłoby niewątpliwie wyhodowanie odmiany, w jednym czasie dojrzewającej i dającej ziarno jednolite.

W nasieniu zwyczajnej naszej wyki szarej, siewanej powszechnie w naszych gospodarstwach, znajdują się ziarna różnego kształtu, koloru i wielkości.