Rośliny pastewne cz. 60

Próbę nasienia tej wyki poddałem dokładnemu rozgatunkowaniu, otrzymałem przy tym siedem następujących typów:

  1. Ziarno niezupełnie okrągłe, często czterokanciaste, zielonkawo szare, szaro nakrapiane; waga 100 ziaren : 6,20 gramów.
  2. Ziarno okrągłe, czarno nakrapiane, zielonkawo szare; waga 100 ziaren : 4,64 gramów.
  3. Ziarno podłużne, niekiedy prawie jajowate, brunatne lub zielonkawe, największe ze wszystkich; waga 100 ziaren: 7,46 gramów.
  4. Ziarno przeważnie okrągłe, brunatne, zielonkawe, ciemno nakrapiane; waga 100 ziarn : 7,46 gramów.
  5. Ziarno kuliste, czarne; waga 100 ziaren: 5,l0gramów. 6. Ziarno okrągłe, jasno żółte lub białawe, najmniejsze ze wszystkich, waga 100 ziaren : 4,32 gramów.
  6. Ziarno okrągłe, czasem czterokanciaste, jasno-żółte lub białawe, podobne do poprzednio opisanego; waga 100 ziaren : 6,30 gramów.

Zadałem sobie pytanie, czy wysiewając owe typy oddzielnie, strzegąc przed skrzyżowaniem i odrzucając corocznie ziarna wyradzające się, nie można będzie z czasem dochować się lepszych, jednocześnie dojrzewających, plenniejszych odmian wyki.

Doświadczenia, rozpoczęte w tym kierunku w r. 1897, wykazały w kilku typach cenne przymioty, które należy jeszcze ustalić przez kilkoletnią selekcję.