Różne sposoby zmuszenia drzewa do szybszego owocowania

Obrączkowanie korzeni – korzenie grube u drzew ziarnkowych nie owocujących, zbyt bujnych, wpływa bardzo dobrze na prędsze owocowanie. Sposób ten należy stosować w tych warunkach, gdzie pierwsze nie dadzą się łatwo wykonać. Stosuje się zwykle obrączkowanie do drzew starszych za silnie rosnących. W tym celu późno na wiosnę odkopać ziemię na parę metrów szeroko, naokoło pnia do samych korzeni. Korę na odkrytych korzeniach grubszych z boku ponacinać nożem głęboko do samego drewna i na powrót przysypać ziemią. Po takim obrączkowaniu korzeni, drzewa zazwyczaj już w drugim roku zaczynają więcej owocować.

Odkopywanie korzeni niepłodnych drzew, na pewien czas późno na wiosnę lub w lecie wykonane, wywiera bardzo często pożądany wpływ na lepsze owocowanie drzewa.

Obnażanie korzeni stosować u drzew starszych, zbyt silnie rosnących, mało płodnych. Na wiosnę w końcu kwietnia zebrać ziemię do samych korzeni grubszych i pozostawić je tak odkryte na całe lato. Po odsłonięciu korzeni i wystawieniu ich na silniejsze działanie powietrza i ciepła słonecznego, bujny wzrost zostaje znacznie powstrzymany i drzewo zaczyna pączkować.

W końcu lata lub na jesieni, zagłębienia wykopane do odkrycia korzeni drzew należy zarównać, aby tym sposobem utrudnić w nich gromadzenie się wody deszczowej i śniegów.

Na ziemiach suchych zagłębienia płytkie, nie obnażające korzeni pod drzewami owocowymi słabo rosnącymi i mało owocującymi, przeciwnie mogą służyć do zatrzymywania w nich śniegów, wód deszczowych i nawozów.

Nawadnianie starszych sadów jest bardzo pożyteczne, bo drzewa owocowe zbytnio ziemię wysuszają. Brak dostatecznej ilości wody w sadzie niezbędnej do samego wzrostu drzewa i wyrośnięcia owoców jest jednym z głównych powodów małej ich płodności. Owoce zawierają w sobie znacznie więcej niż połowę wody, przez to do swego należytego rozwoju potrzebują jej dosyć dużo.

Wody deszczowe i z topniejących śniegów powinny być przezornie w ciągu całego roku gromadzone pod drzewami. W nich bowiem najwięcej znajduje się części pożywnych i wszelkie nawozy, nawet mineralne, najlepiej rozpuszczają w sobie. W sadownictwie wpływ wody z opadów jest znany aż zbyt dobrze, zdarza się nieraz w lata zbyt suche, że owoce są o 3 – 5 razy mniejsze niż w latach normalnie wilgotnych.

Obfite zalewanie sadów połączone jednocześnie z zasileniem odpowiednimi nawozami wybornie wpływa na plenność i dorodność samych owoców. Zwłaszcza drzewa starsze wymagają do swego rozwoju wielkiej ilości wody. Na nawadnianych ziemiach owoce wyrastają duże i nie łatwo podlegają grzybkom pasożytniczym. Gdyby w lata gorące nasze sady mogły być obficie zalewane, to wtedy mielibyśmy świadectwo jakie wyborne i prześliczne owoce nasze ziemie polskie mogą rodzić. Jeżeli nie mamy możności nawadniać naszych drzew owocowych to przynajmniej starajmy się dla nich chwytać w miski niżej powierzchni ziemi zrobione największą ilość opadów atmosferycznych.

Zasuszanie drzew owocowych zbyt silnie rosnących, lecz mało płodnych może wpłynąć na wytwarzanie się na nich pączków kwiatowych. Zbyt bujnie rosnące drzewa należy od samej wiosny lub jesieni ogarnąć ziemią na korzeniach, tak, aby pod całą koroną utworzył się płaski od pnia ku brzegom coraz to niższy pagórek. Pagórkowate to podwyższenie należy czymkolwiek nakryć, np. świeżo wypielonym zielskiem, liśćmi lub nawozem aby woda deszczowa miała ściek z pod drzewa na zewnątrz korony. W ten sposób drzewa bujnie rosnące powoli powstrzymują swój wzrost i zaczynają okrywać się pączkami kwiatowymi.

Mierzwienie – zdarza się bardzo często, że drzewa owocowe nie znajdując dostatecznej ilości pożywienia w ziemi nie owocują. Drzewa takie każdy bardzo łatwo poznać może po cieniutkich gałązkach i nadzwyczaj licznych drobnych pączkach kwiatowych; które choć rozkwitną jednak owoców prawie nigdy nie mają siły zawiązać. Zazwyczaj na takich drzewach pączki kwiatowe potrzebują do należytego swego rozwoju kilku lat. Wobec tego wiele odmian zwłaszcza późniejszych, owocuje w naszych sadach raz na parę lat.

Po zasileniu drzew słabo rosnących odpowiednimi nawozami zazwyczaj dosyć szybko zaczynają one silniej rosnąć i obficiej owocować. Słabo rosnące drzewa najlepiej nawozić mieszaniną nawozów azotowych, potażowych, fosforowych i wapiennych aby je w całym organizmie dobrze zasilić. Kiedy nawozy i na jaki grunt stosować omawiane już było przy opisie rozmaitych nawozów.

Przekopywanie lub spulchnianie częste ziemi pługami, bronami i drapaczami sprężynowymi, również wpływa zawsze na obfitsze owocowanie drzew. Przy orce lub bronowaniu należy pamiętać aby sumiennie dopilnować wykonania roboty, gdyż pnie i gałęzie drzew czasami bywają trochę pokaleczone, co im rzecz jasna bardzo szkodzi.

Wszystkie powyżej przytoczone sposoby zmuszania drzew niepłodnych do owocowania polegają głównie na raptownym osłabieniu lub zasileniu systemu korzeniowego. W znacznej liczbie wypadków zazwyczaj dają pożądane wyniki. Podane poniżej rozmaite sposoby, będą znowu działały tylko na części nadziemne, głównie na pień i gałęzie drzewa.