Sposób sadzenia drzew krzaczastych

Odległości między drzewami

Drzewa owocowe krzaczaste przez różnych hodowców sadzone są w różnych odległościach. Za zasadę przyjęto wszędzie, że sady krzaczaste należy sadzić gęsto, aby podnieść wydajność gruntu. Odległości w sadzie zależne są od tego na jakiej podkładce drzewa są uszlachetniane i na jakim gruncie będą posadzone.

Na ziemiach mniej żyznych, suchszych drzewa mniej się rozrastają, przez to mogą być sadzone gęściej. Uszlachetniane na pigwach, na antypkach lub na rajskich podkładkach, wyrastają nieduże i sadzone powinny być gęściej niż na zwykłych dziczkach szczepione.

Przy rozmieszczaniu drzew krzaczastych należy zwrócić głównie uwagę na jakość gruntu i na jakiej podkładce uszlachetniane są drzewka. W odległościach między drzewami główną rolę odgrywa zawsze rodzaj gruntu i podkładka. Odległości dla drzew krzaczastych należy zachować takie, aby drzewa owocowe przez cały ciąg swego życia w sadzie miały przestronno.

Rozmieszczenie gatunków

Rozmieszczenie gatunków zależne jest od jakości gruntu, na którym mamy zakładać sad. Jeżeli ziemia przeznaczona pod założenie sadu jest mniej więcej jednakowo żyzna i wilgotna, to łatwo można na niej zastosować jeden lub dwa gatunki drzew owocowych. Grusze mogą bardzo dobrze rosnąć z wiśniami lub jabłoniami. Jabłonie wymagają gruntów wilgotniejszych, przez to śliwy lub grusze na pigwach mogą tam z nimi dobrze rozwijać się. Postać rzeczy zmienia się jednak bardzo, jeżeli grunt wybrany pod ogród jest niejednakowego składu i wilgoci. W tych wypadkach należy do takiej ziemi przystosować różne gatunki drzew owocowych.

W sadach krzaczastych można odbiegać od tej reguły, bo przez zastosowanie odpowiednich podkładek, dany gatunek drzew może dobrze rosnąć na wilgotniejszym lub na suchszym gruncie. Niektórzy hodowcy często umyślnie zmieniają porządek sadzenia drzew. Sadzą na przykład silnie rosnące jabłonie na ziemiach mniej wilgotnych. Tym sposobem zbyt bujny wzrost drzewa jest powstrzymany. Drzewo bujnie rosnące przez powolniejszy wzrost zaczyna wcześniej owocować. Podczas większego urodzaju w suchsze lata, należy takie drzewa parę razy zasilić ciekłymi nawozami.

Zastosowanie różnych podkładek pod dane gatunki i odmiany zmienia charakter ich życia. Dlatego to hodowcy stosują rozmaite podkładki pod drzewa owocowe, aby móc je uprawiać na różnych ziemiach. Przez uszlachetnienie gruszy na pigwie trzeba ją sadzić w ziemi wilgotnej. Jabłoń zaszczepiona wymaga gruntu suchszego. Każdy gatunek drzew owocowych ma właściwe podkładki, na ziemie suche i wilgotne. Przy zakładaniu sadu wysokopiennego lub krzaczastego trzeba o tym dobrze pamiętać. Zazwyczaj należy stosować na dane ziemie te gatunki drzew owocowych, które będą tam najlepiej udawać się.