Stokłosa bezostna

Stokłosa bezostna

Stokłosa bezostna jest trwała, źdźbła 2 do 4 stóp wysokie, wypuszcza długie, podziemne rozłogi, zadarniające ziemię dosyć gęsto. Liście szerokie, gładkie.

Wiecha stokłosy bezostnej jest szeroko rozłożona, prosto stojąca; kłoski dosyć wielkie, bezostne, lecz ostro zakończone. Kwitnie w połowie Czerwca.

Stokłosa bezostna rośnie się na suchych pastwiskach, wzgórzach piaszczystych.

Nie jest wybredną co do gleby, rośnie dobrze i na gliniastym, spoistym gruncie i na gruncie ze znaczną domieszką piasku i na miejscach niskich i na suchych górzystych. Wszędzie świeżą zielonością i wzrostem przewyższa wszystkie inne rośliny trawiaste. Stokłosa bezostna kiedy jest młoda, chętnie inwentarz ją zjada, ale jak tylko zacznie kwitnąć, twardnieje, winna więc być skarmianą koniecznie przed zakwitnięciem.

W pierwszych latach stokłosa bezostna daje więcej niż 80 centnarów siana, w drugim roku po zasiewie daje pełny plon. Jakkolwiek jest jako pasza trawą średniej dobroci, to jednakże ma ona jedną wielką zaletę, że jest bardzo wytrzymała na posuszę, a pod tym względem dorównywa jej niewiele traw z tego powodu, zasługuje na szersze rozpowszechnienie. Stokłosa bezostna do uprawy na roli, w płodozmianie, na krótkotrwałe użytkowanie nie jest przydatna, gdyż długie jej podziemne pędy rozgałęziają się na wszystkie strony w ziemi, są trudne do wytępienia i mogłyby zanieczyścić pole. Bywa z dobrym skutkiem uprawianą na znacznych przestrzeniach na Węgrzech, gdzie są miejscowości, w których trwa na jednym polu 12 lat, w pierwszych latach koszona na siano, a w następnych latach dająca pastwisko. W niektórych okolicach stokłosę bezostną sieją razem z lucerną. Ma niemałe znaczenie dla gospodarstw stepowych.

Kultura jej szczególniej jest rozpowszechniona na Śląsku, gdzie produkują znaczne ilości jej nasienia.

Stokłosę bezostną sieją na wiosnę w owsie; w tym celu ziemię uprawiają zwyczajnie, zasiewają owies pod sochę, następnie zaraz sieją stokłosę w ilości 40 funtów na mórg i przykrywają bronami.

Kiedy owies zostanie skoszony i zwieziony, wtedy rozpoczyna się rozwój stokłosy.

Dojrzewa w Lipcu i Sierpniu. Najlepsze nasiona bywają w 2-gim i 3-cim roku po zasiewie.

Z morga stokłosy bezostnej zbiera się 3 do 6 centnarów nasienia, a wysiewa nasienia 66-procentowego 64 funty.