Trawa kupkowa

Trwała, wysoko rosnąca, ze źdźbłami 2 do 4 stopy wysokimi; krzewi się bujnie, lecz rosnąc wzniesionymi po nad ziemią kępami, nie daje zwartego porostu. Wiecha składa się z gęsto i kupkowato ściśniętych kiosków, dolne jej gałązki dłuższe, wyższe coraz krótsze i gęściej osadzone.

U nas bardzo pospolita, rosnąca w dzikim stanie w ogrodach, lasach, cienistych zaroślach itd. Najlepiej udaje się na gruntach żyznych, głęboko uprawnych, miernie wilgotnych, próchnicznych, gliniastych lub piaszczystych. Może być także uprawiana na ziemi zwięzłej, iłowatej a odpowiednio spulchnionej. Na suchych piaskach, kwaśnych torfach i moczarach nie warto jej siać. Jest wytrzymałą na mrozy, posuszę znosi lepiej od innych traw, skoro została zasianą w glebie głęboko spulchnionej, gdyż włókniste jej korzenie wnikają dość głęboko w ziemię.

Rośnie także w miejscach ocienionych, można więc siać ją na łąkach leśnych, w zwierzyńcach, w ogrodach między drzewami itd. Niesłusznie bywa niekiedy zalecaną do obsiewu trawników ozdobnych, gdyż krze jej wyrastając kępiasto, robią trawnik nierównym. Gdzie nam nie zależy na pięknym, równą, gęstą murawą pokrytym trawniku, lecz gdzie chodzi nam głównie o pożytek, o sprzęt siana, tam użycie jej jest właściwym. Na łąkach nawadnianych porasta bujnie, na łąkach zbyt suchych wyrasta nisko i daje lichy zbiór.

Należy do traw wczesnych, gdyż zaczyna kwitnąć w początku Czerwca, a niekiedy już w Maju. Należy ją kosić koniecznie przed okwitnięciem, gdyż później twardnieje a źdźbła drzewieją. Po skoszeniu prędko odrasta i krzewi się mocno.

Przydatną jest szczególniej do koszenia, na pastwisko jest mniej właściwą. Wydaje 60 do 85 centnarów siana, które jest wprawdzie nieco twarde, lecz bywa chętnie spożywane przez inwentarz. Potraw z niej stanowi pożywną paszę, gdyż składa się z samych prawie liści. Rozrasta się ona należycie dopiero w drugim roku po zasiewie, a począwszy od czwartego roku, zaczyna rzednieć. Ponieważ zasiana sama, nie zadarnia się dobrze, trzeba ją siad z domieszką innych roślin, jak z tymoteuszem, życicą, koniczyną itp. które wypełniają odstępy pomiędzy krzami. Również jest właściwą do uprawy w polu z koniczyną, na kilkoletnie użytkowanie, jak i do obsiewu łąk.

Użyta w zbyt wielkiej ilości w mieszankach, tworzy gniazda kępiaste, darń luźną, dla tego lepiej brać jej z początku nie wiele, a później dosiad jej więcej, gdy już inne rośliny, razem z nią wysiane, rozrosną się należycie. W ogóle, nie zaleca się dodawać w mieszankach więcej, niż 15 prc. „Trawy kupkowej“.

Hodowla nasienia winna lepiej się opłacać, niż którejkolwiek innej trawy trawy i zasługuje na rozpowszechnienie.

Na nasienie przeznacza się pierwszy pokos, gdyż w naszym klimacie w drugim pokosie jest nie wiele ździebeł. Dojrzewa w końcu Lipca i w Sierpniu; wydaje 4 – 5 centnarów nasienia z morga. Na mórg sieje się 43 funty nasienia 59-procentowego.