Wybór i przygotowanie gruntu pod sad krzaczasty

Wybór gruntu odpowiedniego pod sad krzaczasty jest główną podstawą tej uprawy. Najlepiej nadaje się na ten cel grunt gliniasty żyzny, umiarkowanie wilgotny. Rola czyli warstwa rodzajna ziemi powinna być przynajmniej na 0,6 metra głęboka.

Ziemie gliniaste, piaszczysto-gliniaste, glinki mułkowate umiarkowanie wilgotne, łatwo przepuszczalne dla powietrza, ciepła i wody, nadają się najlepiej na założenie sadu krzaczastego.

Grunt urodzajny, ciepły, pulchny, łatwo przepuszczalny, będzie zawsze pod sad najlepszy. Im ziemia urodzajniejsza i żyźniejsza, tym staje się odpowiedniejsza pod uprawę drzew krzaczastych.

Sad krzaczasty powinien być traktowany jako przedsiębiorstwo dochodowe, obliczone z góry na zyski. Przez to przy wyborze ziemi i przeprowadzaniu robót nie trzeba być zanadto oszczędnym. Wadliwie założony ogród na ziemi źle wyrabianej i niedostatecznie doprawionej dużych dochodów nie da.

Ziemie lżejsze, suche, piaszczyste, byle dobrze doprawione i umierzwione mogą nadawać się jak najlepiej pod uprawę drzew owocowych krzaczastych. Na grunty lżejsze, piaszczyste, odpowiednio doprawione należy zastosować właściwy rodzaj drzew.

Na gruntach piaszczysto-wapiennych mogą rosnąć i dobrze owocować wiśnie czarne, czereśnie uszlachetnione na antypkach, morele itp. Jabłonie, śliwy i grusze na pigwach zaoczkowane wymagają ziemi gliniastej bardziej wilgotnej.

Grunt sapowaty, zimny, za bardzo mokry, pod sad krzaczasty jest nieodpowiedni, przez to należy takich ziemi pod tę uprawę unikać.

Podgrunt

Podgrunt pożądany jest gliniasty, także przepuszczalny zwłaszcza w miejscach, gdzie wierzchnie warstwy roli są piaszczyste. Od dobrego podgruntu zależny jest głównie pomyślny rozwój plantacji drzew owocowych krzaczastych.

Podgrunt szczerkowaty jako zbyt szybko szybko przepuszczający w głąb wilgoć i nawozy, pod sady krzaczaste zupełnie się nie nadaje i należy go unikać.

Woda zaskórna

Woda zaskórna w gruncie powinna znajdować się dosyć głęboko od powierzchni, przynajmniej na 2,5 – 3 metrach. Drzewa owocowe krzaczaste na podkładkach karłowych znoszą łatwiej wyższy poziom wody gruntowe, niż drzewa wysokopienne na zwykłych dziczkach uszlachetnione. Na dobrych ziemiach wilgotnych mogą dobrze udawać się jabłonie na podkładce rajskiej. Z powyższego wynika, że na łąkach nie za bardzo wilgotnych, położonych w dolinach, jak na ziemiach żyznych, napływowych z pól, jabłonie krzaczaste mogą być sadzone.

Odsączanie (drenowanie)

Osuszenie gruntu zbyt wilgotnego przy pomocy odsączania dla drzew krzaczastych jest niezbędne. Przez odsączenie do gruntu wprowadza się więcej powietrza i ciepła.

Tym sposobem grunt zmienia zupełnie dotychczasowy charakter wilgotny, staje się przede wszystkim suchszy i bardziej urodzajny. Dodatnie wyniki odsączania pól dawno już przez rolników zostały stwierdzone i uznane.

W sadownictwie odsączanie wysokich wód zaskórnych dotychczas nie było prawie nigdzie stosowane. Obawiano się, że sączki odciągające wodę zbyt prędko zarosną korzeniami drzew i zatamują tym sposobem odpływ; jednakże sady odsączone dopiero wtedy mogłyby naprawdę rosnąć zdrowo i owocować.

Odsączanie gruntów zbyt wilgotnych pod rolne uprawy jest bardzo często stosowane. Znacznie powiększone plony dają bardzo dobre potwierdzenie o dobrych skutkach odsączania.

Osuszanie

Osuszanie rowami sadów z nadmiaru wód zaskórnych, jako utrudniające obróbkę ziemi między drzewami, można zalecać tylko w przypadkach ostatecznych. Kopanie rowów w sadzie powinno być tak rozprowadzone, żeby w czasie suszy w rowach można było zatrzymać odpływającą wodę. Rowy między rzędami drzew kopać w poprzek pochyłości gruntu i połączyć je jednym rowem odciekowym, biegnącym równolegle po pochyłości. W czasie suszy, rowy poprzeczne można zamknąć i zatrzymać w nich wodę. Na jesień i przez zimę rowy otworzyć, aby woda mogła łatwo odciekać. Tak przeprowadzone rowy w sadach starszych, założonych na ziemiach wilgotnych, osuszają je prędko.

Przygotowanie gruntu

Ponieważ drzewa owocowe krzaczaste nie wyrastają zbyt wielkie, przez to trzeba je sadzić znacznie gęściej. W sadzie krzaczastym hodowcy starają się ziemię zajętą pod tę uprawę możliwie wyzyskać. Ze względu na bardzo gęste rozmieszczanie drzew, w sadzie krzaczastym trzeba zastosować regulówkę zamiast kopania dołów. Przez kopanie dołów nie można gruntu odpowiednio doprawić pod drzewa krzaczaste.