Wytykanie miejsc pod sad krzaczasty

Wytykanie miejsc pod drzewa krzaczaste jest bardzo proste i łatwe. Mając uplanowany sad jak będziemy go zakładać, jakie odległości w nim damy, należy wyznaczyć miejsca pod drzewa. Do wyznaczenia miejsc użyjemy palików, nie bardzo grubych. Paliki do drzew dobrze jest moczyć przez kilka godzin.

Najpierw należy na miejscu obranym pod sad krzaczasty oznaczyć za pomocą sznura i prostokąta (winkla) przy jednym brzegu linię podstawową. Linia ta powinna biec równolegle lub prostopadle do zabudowań i drogi głównej. Linia taka przeprowadzona przez całą długość przestrzeni zajętej pod sad nadawać będzie kształt i kierunek rzędom drzew. Z tych względów powinna być praktycznie obmyślana i do danego położenia zastosowana. Od tej linii zależny jest także wygodny kierunek dróg i rzędów drzew w sadzie.

Za zasadę zwykle jest przyjęte w praktyce, że rzędy drzew powinny biec z południa na północ. Przy tym kierunku rzędów drzewa najmniej cieniować się będą.

Pierwszy rząd drzew w sadzie powinien być od brzegu odsunięty przynajmniej na 7 metrów. Taka przestrzeń niezbędna jest na drogę objazdową, na obsadzenie żywopłotów i osłon w około sadu.

Wyznaczenie miejsc pod drzewka odbywa się mniej więcej w ten sposób jak i przy wytykaniu pod ogród wysokopienny. Odmierzywszy od wyprostowanego brzegu żądaną odległość np. 7 metrów, wyciągamy równolegle przy prostym boku przez całą przestrzeń sznur. Do tego sznura pod kątem prostym przeciągniemy prostopadle drugi sznur, który będzie wskazywał prostopadły kierunek rzędów drzew.

Przy wyciągniętym sznurze biegnącym równolegle do linii podstawowej ustawić paliki w odstępach takich, w jakich mamy sadzić drzewka. Po ustawieniu palików należy wyprostować je i pionowo wbić w ziemię. Po czym odmierzyć od rzędu ustawionych palików taki odstęp w jakim mają być od siebie odległe rzędy drzew, wyciągnąć sznur i ustawić paliki jak na linii pierwszej.

Paliki ustawimy w każdej następnej linii naprzeciwko, o ile drzewa zamierzyliśmy sadzić w kwadraty. Do rozmieszczenia drzew w szachownicę należy następne linie oznaczać przy pomocy cyrkla.

Cyrklem o rozpięciu równającym się odległości między drzewami zatoczyć od każdego palika ustawionego na pierwszej linii koła. W miejscach gdzie wypadają przecięcia kół, ustawić paliki, które po wyprostowaniu ich tworzą nową linię. Tym sposobem zataczając koła przy pomocy cyrkla, od każdej nowej linii i na przecięciach wbijać pionowo paliki, otrzymamy prawidłową szachownicę.

Sadzenie w kwadrat, gdzie drzewa wypadają naprzeciwko jest do obróbki ziemi wygodne, lecz na danej przestrzeni mniej drzew mieści się.

Sadzenie w szachownicą drzewa wypadają w następnych liniach, między dwoma drzewami poprzednich linii. Przy tym sposobie rozmieszczenia na danej przestrzeni gruntu wchodzi więcej drzew niż przy sadzeniu w kwadraty. Oba te sposoby są praktyczne i jednakowo przez hodowców zalecane.

Wybór drzewek do założenia plantacji krzaczastej bywa rozmaity, niektórzy dają pierwszeństwo jednorocznym lub dwuletnim szczepkom. Wielu najpoważniejszych hodowców sadzi na miejsca stałe starsze drzewka z pączkami kwiatowymi na gałązkach. Ze względu na to, że starsze drzewka z gotowymi pączkami kwiatowymi zaraz po posadzeniu owocują, sposób ten jest praktyczniejszy. Młode szczepy po posadzeniu na miejsca stałe przez parę lat trzeba jeszcze prowadzić tak, jakby były w szkółce.

Sad krzaczasty założony ze starszych drzewek rośnie od samego początku równiej i silniej od młodych szczepów jedno lub dwuletnich.

Zamawianie drzewek krzaczastych, o ile plantacja nie posiada własnej szkółki, odbywa się zwykle wcześnie. Niektóre odmiany zamawiane są nieraz na jeden rok naprzód, aby je otrzymać w silniejszych egzemplarzach. Doświadczeni owocarze ubiegają się za drzewkami młodymi, jednak najsilniej rosnącymi w szkółce. Te drzewka tak nazwany wybór pierwszy w szkółkach, zdaniem poważnych praktyków, po posadzeniu w sadzie przyjmują się łatwo, rosną silnie i rodzą obficie owoce dorodne. Drzewkom najsilniejszym powinno być dawane pierwszeństwo przy zakładaniu sadu, bo słabsze zazwyczaj wolniej rosną. Ponieważ szkółki nawet na bardzo rozległych przestrzeniach uprawiane nie zawsze mogą mieć dostateczną ilość silniejszych drzewek z niektórych odmian, dlatego trzeba je zamawiać wcześnie. Na jesieni szkółki mają zwykle większy zapas silniejszych drzewek. Jeżeli byśmy mieli zamiar sadzić drzewka dopiero na wiosnę, to i w tym wypadku należy już na jesieni zapewnić sobie odpowiednie drzewka.