Zmuszanie drzew do owocowania

Drzewa krzaczaste normalnie rozwijające się, jakkolwiek skłonne są do owocowania, to bardzo często bujniej rosnące okazy nie rodzą wcale. Niepożądane objawy te zdarza się nieraz spotykać także i w sadach zwykłych wysokopiennych. Drzewo niepłodne lub za mało owocujące nie powinno być długo utrzymywane w żadnym sadzie a szczególniej w plantacjach krzaczastych. Koszta tak starannego pielęgnowania są zbyt duże, przez to powinny szybko choć częściowo, ale z odsetkami zwracać się zakładającemu sad. Nasze drzewa owocowe zbyt późno i nie corocznie zaczynają rodzić, głównie też z tego powodu ogół nasz nie może przekonać się do nich, jako do źródła dochodu. Tymczasem niektóre kraje, głównie Ameryka Północna, z uprawy roślin zbożowych przeszła na sadownictwo, jako bardziej opłacalne.

Nieowocujące drzewo ma rozmaite powody, dla których nie chce lub nie może rodzić wcale, lub bardzo niewiele. Skoro dostrzeże się, że tu i owdzie w sadzie drzewa nie owocują, należy natychmiast zbadać jaka przyczyna jest tego powodem. Najczęściej w naszych sadach zdarza się niepłodność drzew, że są zbyt głęboko w ziemię zapadnięte, zbyt bujnie rosną, opanowane przez choroby i szkodniki, wadliwie lub wcale nieprzycinane, odmiany nieodpowiednie na dany grunt, głównie jednak z powodu braku odpowiedniego pożywienia i starannej opieki specjalnej.

Drzewa owocowe mało płodne, o ile mamy je w swoim sadzie, należy używać wszelkich sposobów żeby niejako zmusić do owocowania. Żadne środki bezpośrednio na szybsze owocowanie wpływów nie mają, jednakże niektóre z nich mogą pomóc do łatwiejszego zawiązania się pączków kwiatowych a w przyszłości owoców. Praktyczni owocarze wiele rozmaitych sposobów potrafią zastosować w danych plantacjach, aby drzewo prędzej owocowało. Do drzew krzaczastych najchętniej bywają stosowane wszystkie te, które polegają na raptownym przerwaniu zbyt bujnej wegetacji czyli wzrostu, lub zasileniu odpowiednimi nawozami słabo rosnących.