Aklimatyzacja cz. 1

Aklimatyzacją czyli przyswojeniem nazywamy przeniesienie do pewnego kraju roślin, pod jakim bądź względem ważnych, z innych krajów lub z innych części świata i przyzwyczajenie ich do nowego klimatu i nowych warunków swego bytu. Wiadomo, iż każda roślina wzrasta i rozwija się najlepiej tam, gdzie miejscowe warunki jej sprzyjają, w przeciwnym bowiem razie marnieje lub ginie nawet zaraz, jeśli ją nagle przeniesiemy w inny klimat i umieścimy w warunkach, nieodpowiednich jej wymaganiom. Lecz przenosząc roślinę obcą z wolna i stopniowo w warunki, coraz więcej różniące się od najbardziej jej przyjaznych, przy zachowaniu praw, jakie sztuka hodowli i pielęgnowania roślin podaje, roślina ta doznaje tylko pewnych zmian w swojej organizacji, z czasem przyzwyczaja się do narzuconych jej warunków bytu, w nich się utrzymuje i staje się aklimatyzowaną czyli przyswojoną.

Rośliny hodowane u nas, np. w cieplarniach, oranżeriach, chociaż pochodzą z najrozmaitszych krajów kuli ziemskiej, nie mogą się nazywać przyswojonymi, gdyż w cieplarni lub oranżerii staramy się naśladować klimat, grunt i wszystkie warunki, cechujące pierwotną ojczyznę tych roślin. Tylko rośliny na wolnym powietrzu, pod gołym niebem u nas rosnące, nazywają się przyswojonymi.