Mietlica rozłogowa

Mietlica rozłogowa

Mietlica rozłogowa

Mietlica rozłogowa to trwała, nisko rosnąca, ma źdźbła 2 do 4 stóp wysokie, łukowato w górę wznoszące się. Mietlica rozłogowa wypuszcza na kilka łokci długie, po ziemi pełzające rozłogi, które w kolankach zakorzeniają się i nowe wydają pędy.

Mietlica rozłogowa tworzy darń zwartą, gęstą. Wiecha 4 do 5 cali długa, wąska ściśnięta. Mietlica rozłogowa kwitnie w Lipcu. Rośnie dziko na pastwiskach, łąkach nad brzegami stawów, na miejscach wilgotnych. Mietlica rozłogowa udaje się na mokrych, piaszczystych, próchnicznych, torfiastych a nawet i na bagnistych gruntach. Mietlica rozłogowa lubi klimat wilgotny i wilgoć w ziemi.

W suchym położeniu mietlica rozłogowa nie wyrasta i nie krzewi się należycie.

Na wiosnę mietlica rozłogowa rozwija się wcześnie, lecz rośnie bujnie aż do późnej jesieni. W pierwszym już roku mietlica rozłogowa daje niezły wydatek. Mietlica rozłogowa w ogóle jest trawą, odpowiedniejszą na pastwisko, jednakże w warunkach sprzyjających może być i na siano koszoną. Mórg wydaje 50 do 60 centnarów siana. Do uprawy na roli, na użytkowanie krótkotrwałe, nie nadaje się wcale, gdyż z powodu perzowatych rozłogów stałaby się tam szkodliwym chwastem, trudnym do wytępienia. Jest natomiast nader polecenia godną jako trawa podszywkowa do wysiewu w mieszankach na łąki wilgotne, w ilości nie przenoszącej 10 do 12 prc. składu mieszanki. Bywa także używaną do obsiewu trawników ogrodowych.

Nasienie dojrzewa w Sierpniu i Wrześniu, z morga otrzymuje się 1 do 14 centnara. Sieje się na mórg 16 funtów nasienia 64-procentowego.