Redlenie gruntu i mierzwienie sadów

Redlenie gruntu w sadach

Przekopany lub zorany na płasko grunt dobrze jest na zimę w poprzek pochyłości zredlić. Ziemia zredlona pochłania do siebie bardzo wiele wilgoci i pod działaniem mrozu bardziej użyźnia się i spulchnia.

W redlinach przez zimę zatrzymuje się dużo śniegu, który wiatry z chropowatej powierzchni nie tak łatwo zganiają. Grunt nakryty śniegiem nie zamarza zanadto głęboko i tym sposobem korzenie drzewek mniej są narażane na przemarznięcie. Zredlone ziemie na wiosnę nie tak raptownie, lecz stopniowo, powoli rozmarzają, przez to drzewa owocowe zaczynają później rozwijać się i kwitnąć. Sady kwitnące późno nie tak łatwo narażone są na przytrafiające się wówczas większe przymrozki niż drzewa rozwijające się wcześniej. Redlenie ziemi na zimę w sadzie, chociażby nie całej powierzchni, lecz tylko pod zakończeniem gałęzi drzew ma bardzo wielkie i doniosłe znaczenie tam gdzie chcemy mieć większe na drzewach owocowanie. Przez staranne zredlenie ziemie nie tylko piaszczyste lżejsze, lecz także i gliniaste ciężkie mokre, wystawione są przez zimę na większe działanie zmian atmosferycznych. Tym tak łatwym i prostym sposobem każdy grunt staje się więcej żyźniejszym i urodzajniejszym. Wody ze śniegów i z dreszczów między redlinami w bruzdach w znacznie większej ilości zatrzymują się, ziemia lepiej nasiąka, rozpuszczone nawozy nie wypłukują się i nie spływają w miejsca niższe; grunt dłużej zachowuje w sobie większy stopień wilgoci. Prosty ten środek ma zawsze bardzo znaczny wpływ na lepszy wzrost, pączkowanie i owocowanie drzew.

Mierzwienie sadów

Drzewa owocowe krzaczaste, jak to już niejednokrotnie nadmieniano, aby otrzymać na nich większe i stałe owocowanie, należy koniecznie zasilać je właściwymi nawozami. Sady starsze już owocujące, o ile wymagamy aby corocznie rodziły, muszą także być choć nie wiele pomierzwione. Jedynie z braku dostatecznego pożywienia w ziemi, sady nasze najczęściej mało lub wcale nie owocują. Drzewa owocowe w naszych sadach nienawożone prawie nigdy przez szereg lat lub w niewłaściwej porze i w dodatku nieodpowiednimi nawozami, rodzą marnie i zaledwie co kilka lat. Nie może być inaczej, zwłaszcza drzewa z odmian wielkoowocowych późnych, karmiąc owoce przez całe lato, nagromadzone w sobie pożywienie całkowicie zużyją. Zbyt wyczerpane owocowaniem drzewo, bez zasilenia znowu przez kilka lat musi gromadzić tyle pokarmów, aby przy pomocy ich znowu wytworzyć pączki kwiatowe i wyżywić nowe owoce. Czerpanie pokarmów z ziemi jałowej, nie w każdym lecie może się jednakowo łatwo odbywać. Niezasilane drzewo nie może karmić jednocześnie owoców i zawiązywać pączków kwiatowych na rok następny. Drzewa owocujące odpowiednio pomierzwione rodzą częściej piękniejsze i dorodniejsze owoce.

Nawożenie sadów nie jednego odstrasza i najczęściej uważane jest za zupełnie zbyteczny i niepotrzebny koszt. Dziwne to zapatrywanie nie może się w żaden sposób ze sobą pogodzić, z jednoczesnym żądaniem wielkich dochodów z sadu a ciągiem ograniczaniem nakładu do rozmiarów najmniejszych. Nawet nawozy do mierzwienia gruntu w sadzie nie zawsze bywają dawane. Nic też dziwnego, że sady nasze owocują zaledwie raz na kilka lat. Cała gospodarka w naszych sadach polega głównie na tym, żeby owoc w sadzie jeszcze na pniu wydzierżawić za cenę możliwie najwyższą. Mierzwienie sadów, oczyszczanie ich, spulchnianie ziemi między drzewami, niszczenie owadów szkodliwych itp. niezbędne czynności około drzew owocowych, przeważnie nigdy wcale nie są stosowane. Rolnicy bardzo często nie chcą sadzić w ogrodach nawet ziemniaków, pod które trzeba by dawać nawóz.

Sady nasze od dawna zapuszczone wymagają koniecznie mierzwienia, a im ono będzie lepiej przystosowane do danej ziemi i rodzaju drzew, tym urodzaj będzie pewniejszy i większy. W sadach starszych, mało owocujących, umiejętne i we właściwym czasie zastosowane odpowiednie nawozy dają prędko dobre wyniki.

Nawożenie drzew owocowych krzaczastych jest znacznie łatwiejsze i mniej kosztowne. Korzenie tych drzewek rozpościerają się głównie tylko w ziemi, przez to zasilanie ich jest łatwiejsze i tańsze. Przy uprawie tej nie wielką ilością rozmaitych nawozów osiąga się prędko duże rezultaty. Działanie dobre lub złe mierzwy zastosowanej może być bardzo szybko widoczne. Ma to w sadownictwie bardzo ważne znaczenie, bo pozwala hodowcy od razu łatwo przekonać się, jakimi właściwie nawozami można w danych warunkach osiągać najlepsze wyniki.