Podkładka dla drzew

Podkładki jabłoni

Podkładki jabłoni

Podkładki jabłoni

1. Pyrus baccata praceox (Ducin) – podkładki jabłoni. Jabłoń dzika o wzroście bujnym, silnym lecz niskim, w drzewa nie wyrasta, lecz co najwyżej w krzewy.

Liście duże okrągła we lśniące. Korzenie drobne nadzwyczaj obfite. Udaje się na gruntach średnio wilgotnych żyznych. Stosować należy tą podkładkę do wszystkich jabłoni słabo rosnących, jak: Reneta ananasowa, Cox d’orange, Reine des Reinettes.

2. Pyrus baccata paradisiaca – podkładki jabłoni. Jabłoń rajska o słabym z natury wzroście krzaczastym. Liście małe więcej podłużne. Owoce bardzo liczne drobne, czerwone lub żółte. Korzenie u tej jabłoni są bardzo liczne drobne. Wymaga ziemi bardzo żyznej gliniastej z natury wilgotnej, bo na ziemiach suchszych tylko warunkowo się udaje lepiej. Drzewka szczepione na tej jabłoni rosną bardzo wolno i słabo, ale za to mają nadzwyczajną skłonność do wczesnego owocowania. Należy ją stosować jako podkładkę pod odmiany silnie rosnące a nie płodne, np. Belle de Boscoop, Reinette Coulon itp. Drzewa owocowe szczepione na podkładce rajskiej rodzą owoce bardzo pięknie zabarwione, soczyste i o wiele większe, aniżeli na zwyczajnym dziczku uszlachetniane. Jabłoń rajska o owocach żółtych jest o wiele lepszą na podkładkę niż o owocach czerwonych.

Mnożenie obydwu tych podkładek jest bardzo łatwe przy pomocy odkładów lub siewu.

Odkłady otrzymujemy w ten sposób, że pewną ilość krzewów jabłoni dzikich używanych na podkładki karłowe rozsadzamy na dobrej zregulowanej ziemi w odstępach pół metrowych. Gdy tylko się dostatecznie rozrosną, należy wcześnie na wiosnę ściąć je na 30 centymetrów wysoko nad ziemią. Przycięte krzewy, gdy tylko wytworzą młode pędy, obsypujemy w połowie lipca albo w październiku kopczykiem 15 centymetrów wysokim i odpowiednio szerokim czystej bez chwastów spulchnionej ziemi.

Kopczyk ten jak i ziemię między drzewami utrzymujemy przez lato czysto i często przez motykowanie spulchniamy. Młode pędy wyrosłe z przyciętych krzewów w nasypanej kopczykowato ziemi, zakorzenią się dostatecznie silnie. Po zakorzenieniu się na jesieni mogą być odjęte i rozsadzone do szkółki.

Równie dobrze można jabłoń rajską rozmnażać przez siew w ten sam sposób, w jaki hodują się zwykłe dziczki owocowe. Oczyszczone i zastratyfikowane w piasku przez zimę nasiona wysiewamy wczesną wiosną zaraz po rozmarznięciu ziemi na zagonki na parę centymetrów spulchnione. Po zasianiu nasiona należy przysypać ziemią inspektową na parę centymetrów grubo i do czasu wzejścia utrzymywać je wilgotno. Po wzejściu skoro młode siewki rozwijać zaczną z pomiędzy liścieni pierwszy listek trzeba je rozsadzić rzadziej. Pod rozsadzenie siew wybrać w miejscu wilgotnym lecz słonecznym świeży zagon. Przekopać go jak najdrobniej z kompostem lub nawozem ze starego inspektu, na 20 centymetrów głęboko. Zaraz po przekopaniu ziemi i ugrabieniu jej, wyznaczyć 60 centymetrowej szerokości zagony i w odstępach 8 centymetrowych we wszystkich kierunkach rozsadzić siewki.

Zagony z siewkami utrzymywać wilgotno, czysto, przez lato ziemię między roślinami często zruszać. Zruszanie ziemi między roślinami przynajmniej raz na dwa tygodnie dodatnio wpływa na silny wzrost. Przy takim pielęgnowaniu siewki zwykle wyrastają dostatecznie silne do jesieni.

3. Pyrus prunifolia (podkładki jabłoni) – jabłoń śliwolistna, na której uszlachetniane są jabłonie w sadach nadwołżańskich, a która jest zupełnie wytrzymała na tamtejszy klimat oraz Pyrus baccata genuinavera jabłoń karłowata syberyjska.

Podkładka dla grusz

Podkładka dla grusz krzaczastych stosowana jest wszędzie, pigwa pospolita lub najsłabsze dziczki zwykłej gruszy dzikiej. Pigwa jest to znany powszechnie silnie rosnący krzew o owocach podobnych do owoców gruszy. Grusze na tej podkładce uszlachetnione, odznaczają się słabszym wzrostem lecz nadzwyczaj obfitym owocowaniem. Pigwa lubi ziemię dobrą, gliniastą, wilgotną. Mnożenie pigwy odbywa się przy pomocy odkładów lub siewu w ten sposób jak jabłoni rajskiej.

Grusze szlachetnych odmian na pigwie rosną znakomicie na ziemiach mokrych gliniastych, owocują wcześnie i bardzo obficie.

Owoce z drzewek uszlachetnionych, na pigwie zawsze są znacznie większe i bardziej soczyste niż na zwykłych dziczkach.

Grusza jako drzewo uszlachetnione na silnie rosnącym i nadzwyczaj bujnym krzewie pigwy, łatwiej przyjmuje z ziemi wielką ilość płynnych pokarmów. Surowe pokarmy te, w liściach prędko i energicznie przerabiają się na gotowy pokarm roślinny. Soki pożywne wytworzone w liściach przez ciaśniej zbudowane komórki słabszej podkładki, mają odpływ do korzeni bardziej utrudniony; pozostają w silniej rozrośniętych częściach nadziemnych drzewa w znaczniejszej ilości, żywią lepiej i obficiej owoce. Tym się tłumaczy, że owoce wyrastają niekiedy dwa razy większe na drzewkach uszlachetnionych na pigwie niż na zwykłym dziczku.

Drzewa owocowe szczepione na zwyczajnych dziczkach mają w młodości zawsze większą skłonność do wzrostu niż do owocowania, uszlachetnione na pigwie przeciwnie słabiej rosną, a obficiej owocują.

To samo zdarza się, jeżeli użyjemy do szczepienia najsłabszych dziczków, zaszczepione na nich okazują zwykle skłonność większą do owocowania niż do wzrostu.

Wiele szlachetnych odmian grusz szczepionych na zwyczajnym dziczku nie rodzi owoców smacznych, zdatnych do użycia na surowo, np. Baronne de Mello, Beurre Clairgeau, Duchesse de Williams. Odmiany te uszlachetnione na pigwie rodzą owoce bardzo smaczne. Wiele odmian szlachetnych grusz bardzo dobrych nie zrasta się z pigwą dostatecznie.

Do nich należą: Favoritte de Clapps, Bonehretien Wil¬liams, Margeritte Marillat, dr. J. Gouyot, Sabisbury, Souvenir du Congres itp. Dla nich należy najpierw zaoczkować na pigwie odmianę gruszy dobrze zrastającą się, np. Cure, Beurre Hardy itp. i na tych odmianach dopiero zaszczepić żądaną odmianę.

Podkładka dla wiśni i czereśni

Podkładka dla wiśni i czereśni używana jest na ziemie suche prunas machaleb, antypka a na ziemie wilgotne cerasus vulgaris wiśnia zwyczajna. Mnożenie przez siew takim sposobem jak dziczki jabłoni rajskiej. Przypomnieć należy, że nasiona antypki i wiśni dzikiej dojrzewają w lipcu, przez to należy je o tej porze zbierać. Dojrzałe oczyszczone pestki należy natychmiast zasypać, zmieszać z wilgotnym piaskiem rzecznym i w ten sposób przechować je do czasu wysiania na wiosnę. Nie zestryfikowane nasiona zaraz po zebraniu ich bardzo szybko tracą siłę kiełkowania.

Podkładka dla śliw, moreli i brzoskwiń

Podkładka dla śliw, moreli i brzoskwiń na ziemie wilgotne joulien lub węgierka zwyczajna, na ziemie suchsze armeniaca vulgaris: morela dzika, prunus cerasifera i mariana.

Mnożenie przez siew w ten sposób jak antypki.

Podkładki dla drzew owocowych krzaczastych należy hodować na ziemiach lżejszych suchych.

Zaletą dobrej podkładki jest bogate drobne ukorzenienie i młody krótki a gruby wzrost.