Rośliny pastewne cz. 23

Jednym ze środków zaradczych jest także niszczenie roślin dziko rosnących, na których kanianka gnieździć się zwykła, one to bowiem w wielu razach stają się przyczyną nagłego i niewytłumaczonego ukazania się szkodnika; trzeba więc często przechodzić pola i łąki pieszo, raz przy razie i oglądać pilnie, czy czasem nie ma jej gdzie w pobliżu na miedzach, rowach i pastwiskach.

Bardzo często można ją napotkać np. na pokrzywie (Urtica dioica), wrzosie (Erica vulgaris), macierzance (Thymus serpyllum), przytulji (Galium aparine), świetliku (Euphrasia officinalis), komonicy (Lotus corniculatus), groszku (Lathyrus pratensis), janowcu (Genista pilosa), szczawiu (Rumex acetosa), skrzypie (Equisetum arvense), krwawniku (Achillea millefolium) itd.

Ażeby jednak wytępić kaniankę do szczętu, należałoby pójść za przykładem gospodarzy innych krajów, gdzie władze gminne w Czerwcu i Lipcu rewidują wszystkie pola i łąki i wzywają opieszałych ziemian do wyniszczenia kanianki w przeciągu oznaczonego czasu, a gdy to nie poskutkuje, robi to gmina na ich koszt.

Plon nasienia koniczyny bywa rozmaity, stosownie do mniej lub więcej sprzyjających warunków; 5 centn nasienia z morga można uważać za plon zupełnie zadawalający.

Znaczną ilość nasienia produkują gub. południowo-zachodnie, gdyż około 60,000 pudów rocznie, z których większa część idzie do Moskwy i zagranicę.