Bakterie jako szkodniki roślin uprawnych cz. 11

Mówiąc okopowych, wspomnieć jeszcze należy o marchwi, również podlegającej szkodliwemu działaniu bakterii. Bakteriosa marchwi zwykle występuje dopiero po złożeniu jej w piwnicy łub kopcach. Rozkład poczyna się od głowy i wkrótce opanowuje wewnętrzne korzenie. Uległe temu rozkładowi części korzenia stają się miękkie i nabierają barwy brązowej. Przyczyną choroby są bakterie, zwane przez badającego tę chorobę Jones’a mianem „bac cearotovorus”. Za pomocą wydzielanego przez nie fermentu t. z. „etasy” ścianki komórek mięśniowych zostają rozpuszczone, co właśnie stanowi rozkład. Postęp choroby zależy głównie od temperatury i zawartości wody. Na zasadzie badań nad fizjologicznymi własnościami bac carotovorus Jones podaje następujące środki-zaradcze: ponieważ bezpośrednie działanie promieni słonecznych stanowczo zabójczo na te bakterie oddziaływa, należy o ile możności jak najdłużej wyrwaną marchew pozostawić na polu; ważną jest również rzeczą utrzymanie odpowiedniej temperatury w piwnicy, przeznaczonej dla przechowania marchwi: temperatura nie powinna przenosić 10 stopni Celsiusza, jeśli zdołamy obniżyć takową do 4 stopni Celsiusza, można być pewnym zupełnego stłumienia choroby.