Rośliny pastewne cz. 17

Wobec tego, uzasadnionym jest żądanie przy zakupnie poręczenia na piśmie za czystość nasienia. Nie dość jednak żądać i otrzymać poręczenie, oprócz tego, trzeba jeszcze przekonać się przed wysiewem,. czy istotnie nie ma kanianki w danym nasieniu.

W tym celu, przesyła się próbkę przeciętną nasienia do stacji oceny nasion dla przekonania się, czy próba, dokonana w stacji, wykaże rezultat zgodny z zapewnieniem sprzedającego.

„Warszawska stacja oceny nasion“ zaprowadziła w r. 1896 plombowanie worków z nasionami, mogącymi być zanieczyszczonemu kanianką, w składach, zobowiązanych do tego umową ze Stacją. Plombowanie worków jest niemałą dla rolników przysługą, pożądanym tylko byłoby, ażeby nabywali koniczyny tylko w workach, zbadanych na kaniankę i zaplombowanych przez Stację.

Kto jest do tego stopnia nieoględnym, że bierze to, co mu dają, sam sobie niechaj przypisze winę, gdy później nie będzie mógł sobie dać rady z tępieniem złego. Kupiec mający ręczyć za czystość towaru, musi nasienie, kanianką zanieczyszczone, starannie oczyścić, przy czym odchodzi znaczny nieraz procent drobnego ziarna. Stratę tę musi kupiec sobie powetować podwyższeniem ceny, na które winien się zgodzić każdy rolnik, pojmujący własne swe dobro.