Właściwe sadzenie drzew

Na wiosnę gdy tylko ziemia dostatecznie rozmarznie, przystępujemy do sadzenia drzewek. W ziemiach suchych piaszczystych powinniśmy mieć drzewka już na jesieni do sadzenia gotowe, zadołowane, aby je zaraz można było posadzić. Ziemie mokre gliniaste, zazwyczaj na wiosnę dłużej rozmarzają i nie obsychają łatwo. Na gruntach mokrych, wilgotnych, trudniej obsychających, należy sadzić późno, aż ziemia dobrze przeschnie i wygrzeje się.

Dołki wykopane na jesieni tylko tak duże, żeby korzenie drzewek wygodnie pomieścić mogły się, na wiosnę trzeba odnowić. Brzegi dołków poobrywane przez zimę wyrównać i spód spulchnić. Paliki o ile na jesieni były wyjęte i schowane, należy teraz ponownie ustawić pionowo i mocno wbić w sam środek lub nieco przy brzegu dołka. Jeżeli na jesieni nie wykopaliśmy dołków na regulówce lub w zaprawionych dołach, to na wiosnę kopanie ich uskutecznić podczas sadzenia drzew. Dołki za wcześnie kopane na ziemiach suchszych zanadto wysychałyby. Mając dołek wykopany musimy oznaczyć jego właściwy poziom, na jakim ma drzewko znajdować się.

Łata niwelacyjna 3,0 – 3,5 metra długa najlepiej wskaże na jakiej wysokości trzeba drzewko posadzić. Długa łata, położona nad dołem, bardzo łatwo wskazuje większe lub mniejsze nierówności. Łatą krótką lub palikiem, opartym o brzegi dołu może się posługiwać tylko wprawny praktyk.

Przy sadzeniu trzeba strzec  się bardzo, aby drzewka nie były za głęboko lub za wysoko posadzone. Zazwyczaj na ziemiach wilgotnych należy sadzić tak, aby szyjka korzeniowa znajdowała się na 15 – 20 centymetrów nad poziomem sadu. Na ziemiach suchych piaszczystych szyjka korzeniowa powinna być także na 5 – 10 centymetrów wyżej.

Jeżeli sadzimy w doły, to tutaj bardzo baczną uwagę musimy zwracać, aby drzewka nie były w przyszłości za głęboko zapadnięte. W każdym niemal sadzie można spotkać wiele drzew za głęboko zapadniętych. Drzewa zbyt głęboko zapadnięte długo żyć nie mogą, lecz skazane są na powolną zagładę. Często niektóre wytrzymalsze odmiany nawet w tych warunkach jakiś czas bujnie rosną, lecz owocować nie mogą i z czasem opanowane przez różne choroby giną.

Przycinanie korzeni u świeżo sadzonych drzewek powinno odbywać się zawsze przy samym sadzeniu. Korzenie grubsze należy ostrym nożem przycinać tylko w tych miejscach gdzie są uszkodzone. Przycinanie grubszych korzeni powinno być wykonane w ten sposób, aby po przycięciu rana opierała się o spód ziemi. Rany zwrócone ku górze trudniej się goją. Korzenie przycinać należy ostrym nożem, ze środka na zewnątrz. Drobne korzenie również trzeba trochę skrócić nożem, świeżo przycięte zaczynają prędzej rosnąć.

Namoczenie korzeni w wodzie po przycięciu ich podczas sadzenia jest bardzo zalecane. Zamoczone drzewka korzeniami w wodzie zawsze łatwiej się przyjmują i prędzej zaczynają rosnąć. Korzenie umaczane w maści z wodą, na ziemiach piaszczystych suchych wydały wiele razy bardzo smutne rezultaty. Warstwa gliny na korzeniach połączywszy się z piaskiem za bardzo stwardnieje i utworzy twardą skorupę; która utrudnia dostęp wilgoci. Przyjmowanie się drzewek zawsze bywało bardzo kiepskie o ile jednak były zamaczane tylko w samej wodzie rosły wtedy jak najlepiej.

Sadzenie drzewek odbywa się w ten sposób: po ustawieniu drzewka w dołku przy paliku od północnej strony należy przede wszystkim sprawdzić czy szyjka korzeniowa znajduje się na pożądanej wysokości. Pod drzewko należy podsypać świeżej ziemi, korzenie w dołku rękoma starannie rozłożyć poziomo na wszystkie strony.

Gdy ustawione drzewko sprawdzimy jeszcze raz, że jest dobrze nie za głęboko ustawione i korzenie starannie we wszystkie strony rozłożone, należy wtedy przysypać je nieco kompostem lub ziemią inspektową. Po przysypaniu korzeni ziemią kompostową lub inspektową, dołek wypełniamy ziemią wyrzuconą z niego. Ziemię podczas wypełniania dołka należy starannie spulchnić, aby na korzenie nie dawać twardych brył. Między korzenie tępo zaostrzonym palikiem mocno napychać ziemi. Po całkowitym zarównaniu dołka ziemię w około drzewka silnie należy udeptać. Im mocniej i twardziej udepcze się ziemię, tym pewniejsze jest przyjęcie posadzonego drzewka.

Podlanie świeżo posadzonych drzewek powinno być wykonane natychmiast po posadzeniu drzewka. Podlewanie świeżo sadzonych drzewek musi być bardzo obfite, aby cały dołek dobrze nasiąkł.

Zalewanie drzewek w czasie sadzenia przed wypełnieniem dołka ziemią bardzo korzystnie wpływa w przyszłości na prędkie przyjęcie się. Po zalaniu i wsiąknięciu wody, dopiero wtedy zarównać dołki i porobić miski.

Miski czyli zagłębienia do podlewania drzew należy wykonywać praktycznie. Zagłębienie czyli miska do podlewania powinna być zawsze niżej powierzchni ziemi, aby w nią można było chwytać jak najwięcej wody deszczowej.

Miski przy świeżo posadzonych drzewkach należy wykonać w ten sposób, że w około drzewka pozostawimy kopczykowaty pagórek ziemi, twardo przydeptanej do drzewka. Kopczyk ten będzie chronił wysoko umieszczoną szyjkę korzeniową od wysychania. Naokoło kopczykowatego pagórka robimy szerokie zagłębienie, na parę centymetrów niższe od powierzchni gruntu. Brzegi misek powinny być ukośnie ścięte do wewnątrz, aby woda deszczowa pod drzewko miała dostęp ułatwiony. Jak wielkim dobrodziejstwem jest woda deszczowa dla świeżo posadzonych drzewek to każdy dobrze wie, kto je sadził i opiekował się nimi.

Wyściełanie misek przez lato na kilka centymetrów grubo kompostem lub starym przetrawionym nawozem jest konieczne. Ziemia wyłożona nawozem utrzymuje się długo w stanie wilgotnym i chroni drzewko od wysychania. Im grubsze jest nakrycie misek, tym drzewko mniej wymaga podlewania. Do nakrywania misek możemy używać nie tylko nawozu, ale nawet darniny z trawą, chwastów z wypielania ogrodu, z którymi wyciąga się z ziemi wielkie ilości nawozów.