Rośliny pastewne cz. 39

Chcąc zebrać ziarno, wysiew-a się na mórg rzędowo około 20 garncy, rzutów około 28 garncy; na ziarno lepszym jest siew rzędowy. Gdy nam chodzi o paszę lub nawóz zielony, siejemy znacznie gęściej.

Z morga sprząta się 6 do 10 korcy ziarna.

Peluszkę uprawiają od dawna z pożytkiem we Wschodnich Prusach i w prowincjach Nadbałtyckich. U nas bywa ona uprawianą z powadzeniem na paszę dla inwentarza w wielu gospodarstwach gub. Mohylewskiej i Mińskiej, sieją tam na mórg 4 pudy peluszki, zmieszane z 2 pudami owsa, jak najwcześniej na wiosnę.

Groszek błotny.

Trwały, właściwy do zasiewu w mieszankach na mokrych, bagnistych, torfiastych łąkach, gdzie też wyrasta samorodnie. Znajdywałem go na mokrych miejscach, na łąkach, nad rzeką Wieprzem położonych. Kwitnie niebiesko.

Nie ustępuje groszkowi łąkowemu pod względem wartości pastewnej, a nawet mniej od niego jest gorzki. Nasienia nie ma wcale u nas w handlu. Ziarnka drobne, zielonkawa.

Groszek leśny.

Trwały, rośnie w naszym kraju w dzikim stanie, w lasach, zagajnikach i zaroślach, najczęściej na suchych pagórkach.