Przejawy życiowe bakterii cz. 1

Nim przejdziemy do omówienia szczegółowego czynności bakterii, interesujących nas ze stanowiska rolniczego, musimy zapoznać się z ich ogólnym charakterem, przede wszystkim zaś określić to stanowisko, jakie zajmują bakterie w gospodarce przyrody.

Rola bakterii w przyrodzie polega jakoby na pośredniczeniu pomiędzy martwym i żywym światem: za ich bowiem sprawą skomplikowane związki organiczne, wchodzące w skład ciała żywych organizmów, ze śmiercią tych ostatnich zostają z wolna przeistaczane w związki mineralne, wskutek czego stają się one znów źródłem, z którego czerpią materiał do budowy swego ciała nowe pokolenia roślin, a za pośrednictwem tych ostatnich i nowo pokolenia zwierząt; dzięki bakteriom więc odbywa się kołowy obieg materii w przyrodzie.

Co jednak zmusza bakterie do wykonywania tych czynności. Jaką korzyść osiągają same bakterie ze swej pracy rozkładowej? Odpowiedź będzie łatwą, gdy przypomnimy sobie, że bakterie, pozbawiane chlorofilu, w większości wypadków, nie mogą czerpać węgla niezbędnego do budowy ich ciała z kwasu węglowego powietrza, jak to czyni i rośliny wyższe, lecz zaspakajają swój głód węgłowy” kosztem zapasów węgla, zawartych w szczątkach roślinnych lub zwierzęcych, materia więc organiczna tych szczątek jest źródłem pokarmu dla bakterii.