Rośliny pastewne cz. 7

Aby więc nie doznać zawodu, zwłaszcza przy wysiewie cenniejszych a drogich w handlu groszków, wyczek i t. p. i o ile możności każde ziarno zniewolić do skiełkowania, należy kaleczyć łuskę. W tym celu, przeciera się ziarno na szorstkim papierze szmerglowym lub też poddaje je młócce cepami w worku, do którego sypie się razem z nasieniem pewną ilość ostrego, piaskowego żwiru.

Do przerabiania większych ilości ziarna np. koniczyny użyć wypadnie specjalnych przyrządów, których istnieją dwa typy, a mianowicie:

Nacinacz Hohenheimski pomysłu d-ra J. Michałowskiego, wyrobu fabryki P. Gross’a w Hohenheimie. Zbudowany na kształt gniotownika, składa się z pary walców, z których jeden stalowy ma powierzchnię, ponacinaną jak pilnik, drugi zaś obciągnięty jest powłoką z kauczuku. Elastyczność kauczuku zapobiega rozgniataniu ziaren, przesuwających się między walcami, oprócz tego, walce mogą się automatycznie rozsuwać, jeśli wpadnie między nie ziarno wyjątkowo grube, lub jakie bądź ciało obce.

Ziarno z kosza dostaje się między walce za pomocą wygarniacza, zaopatrzonego w zagłębienia, równymi porcjami i w równych odstępach czasu.